Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 475: Czujesz potrzeb nawrcenia si: On prosi ci o wi....
• Punkt 476: W rzeczywistości kadego z nas jak azarza zm....
• Punkt 477: Uczucia ziemskie, nawet kiedy nie są tylko br....
• Punkt 478: Nie zabiegaj o wspczucie innych: czsto jest to ....
• Punkt 479: Kiedy mwisz o cnotach teologalnych, o wierze, nad....
• Punkt 480: Czy jest coś w twoim yciu, co nie odpowiada ....
• Punkt 481: Przyjrzyj si uwanie swojemu postpowaniu. Zobacz....
• Punkt 482: Wszechpotny, Wszechmocny, Najmądrzejszy Bg....
• Punkt 483: Oczekujesz zwycistwa, koca walki... a nie nadcho....
• Punkt 484: Są takie chwile, kiedy — pozbawiony tej ....
• Punkt 485: Czasami ktoś mi mwi: “Ojcze, czuj si....
• Punkt 486: Serce, ktre w sposb nieuporządkowany kocha ....
• Punkt 487: “Czuwajcie i mdlcie si, abyście nie u....
• Punkt 488: Aposto letni — oto wielki nieprzyjaciel dusz....
• Punkt 489: Oczywistym dowodem letniości jest brak nadprz....
• Punkt 490: Są serca twarde, lecz szlachetne, ktre —....
• Punkt 491: Caa dobro, cae pikno, cay majestat, cay urok....
• Punkt 492: Jesteśmy zakochani w miości. Dlatego Pa....
• Punkt 493: Zastanw si, czy rozumiesz t pozorną sprzec....
• Punkt 494: Jake rozumiem pytanie, ktre stawiaa owa dusza r....
• Punkt 495: Czy widziaeś, z jaką serdeczności&....
• Punkt 496: Jak mio patrze na św. Jana, ktry zoy sw....
• Punkt 497: Bg mnie kocha... I Jan Aposto pisze: “Miu....
• Punkt 498: “Mioś to czyny, a nie pikne sowa....
• Punkt 499: Nie umiemy okaza Jezusowi takiej delikatnej czuo....
• Punkt 500: Mioś Boga jest tak pociągająca i ....
• Punkt 501: Nie moesz zachowywa si jak niesforne dziecko al....
• Punkt 502: Jeśli si stosuje samą sprawiedliwoś....
• Punkt 503: Kochaj namitnie Pana. Kochaj Go do szalestwa! Po....
• Punkt 504: Mioś jest ofiarą; a ofiara z mioś....
• Punkt 505: Odpowiedz sobie: ile to razy dziennie twoja wola d....
• Punkt 506: Bądź przekonany, synu, e Bg ma prawo p....
• Punkt 507: Nie zatra nigdy poczucia spraw nadprzyrodzonych. ....
• Punkt 508: yj jak inni, ktrzy ci otaczają, z naturaln....
• Punkt 509: Aby mc sądzi z czystą intencją, p....
• Punkt 510: Syszaem, jak pewni znajomi rozmawiali o swoich o....
• Punkt 511: Czy drobiazgi i bahostki, ktrym nic nie jestem w....
• Punkt 512: Powiedz Mu: Panie, pragn jedynie tego, czego Ty c....
• Punkt 513: Tajemnica skuteczności polega na tym, byś....
• Punkt 514: Postanowienie: “podtrzymywa”, w miar....
• Punkt 515: Powtarzaj z caego serca i z coraz wikszą mi....
• Punkt 516: Ure igne Sancti Spiritus! — rozpal mni....
• Punkt 517: W świto Podwyszenia Krzya Świtego z ....
• Punkt 518: Umartwienie powinno by ciąge, jak bicie ser....
• Punkt 519: Kocha Krzy to znaczy umie chtnie zadawa sobie....
• Punkt 520: Radoś chrześcijaska nie jest czymś....
• Punkt 521: Napisaem ci: Cho wiem, e tak si zwykle mwi, c....
• Punkt 522: Nawet w dniach, kiedy wydaje si, e tracimy czas,....
• Punkt 523: Nie kieruj serca ku rzeczom przemijającym: na....
• Punkt 524: Oczywistą oznaką oderwania si jest to, ....
• Punkt 525: Kto szczerze yje wiarą, wie, e dobra doczes....
• Punkt 526: Chrystus zmartwychwstay, chwalebny wyzby si wsz....
• Punkt 527: Trzeba miowa Najświtszą Maryj Pann:....
• Punkt 528: Oto prawda chrześcijaskiego ycia: oddanie i....
• Punkt 529: Jezu, oddaj si z ufnością w Twoje rami....
• Punkt 530: Dziś, kiedy środowisko jest pene niepos....
• Punkt 531: Mwisz mi, e tak, e jesteś mocno zdecydowan....
• Punkt 532: Pytasz, co jest fundamentem naszej wierności.....
• Punkt 533: Ktoś mi opowiedzia — a powtarzam to, gd....
• Punkt 534: Rwnie ty — jak wszystkie dzieci Boe —....
• Punkt 535: Pierwszym warunkiem modlitwy jest wytrwaoś,....
• Punkt 536: Wytrwaj w modlitwie, jak radzi Nauczyciel. To bdz....
• Punkt 537: W miejscu, gdzie rozmawiano i suchano muzyki, wyb....
• Punkt 538: Twoje ycie powinno by ciągą modlitw&#....
• Punkt 539: Skupi si na modlitwie, na rozwaaniu — to t....
• Punkt 540: W yciu wewntrznym, podobnie jak w miości l....
• Punkt 541: Podczas Świtej Ofiary kapan bierze Ciao na....
• Punkt 542: Opowiada ewangelista, e kiedy Jezus dokona cudu ....
• Punkt 543: Obcuj z Trzema Osobami: z Bogiem Ojcem, z Bogiem S....
• Punkt 544: Nie ma ywej wiary ten, kto nie jest oddany....
• Punkt 545: Kady chrześcijanin powinien szuka Chrystusa....
• Punkt 546: Zastanw si uwanie nad świtym gniewem Nauc....
• Punkt 547: Ukochaj Najświtsze Czowieczestwo Chrystusa....
• Punkt 548: Nadszed Adwent. Jaki to dobry moment, aby odnowi....
• Punkt 549: Boe Narodzenie. — Śpiewa si: venite....
• Punkt 550: Cho nam to ciąy na sercu — a prosz Bo....
• Punkt 551: Świty Jzef. Nie mona kocha Jezusa i Maryi....
• Punkt 552: Spjrz, tak wiele jest powodw, by czci św. ....
• Punkt 553: Świty Jzefie, Ojcze i Panie nasz, najczysts....
• Punkt 554: Kochaj bardzo św. Jzefa, kochaj go z caej s....
• Punkt 555: Najświtsza Maryja Panna. Kt moe by lepsz....
• Punkt 556: Staniesz si świty, jeśli bdziesz ywi....
• Punkt 557: Świty Pawe daje nam recept na doskona....
• Punkt 558: Nasz Pan, Jezus, tak bardzo ukocha ludzi, e wcie....
• Punkt 559: Mioś do dusz z miości do Boga kae na....
• Punkt 560: Kiedy ci mwi o “dobrym przykadzie”,....
• Punkt 561: Pytaj czsto samego siebie: Czy dokadam stara, b....
• Punkt 562: Kiedy gosz, e mamy sta si dywanem, po ktrym ....
• Punkt 563: Pośrd tak wielkiego egoizmu, tak wielkiej ob....
• Punkt 564: Kiedy my, katolicy, bronimy prawdy i trwamy przy n....
• Punkt 565: W chrześcijaninie, w dziecku Boym, przyja....
• Punkt 566: Praktyka braterskiego upomnienia, tak gboko zako....
• Punkt 567: Gdy upominamy kogoś, bo okazuje si to koniec....
• Punkt 568: Sta blisko swojej Matki, Maryi. — Powiniene&....
• Punkt 569: Zrozum mnie dobrze: znajdowa si w świecie i....
• Punkt 570: Powinieneś zachowywa si jak ponący a....
• Punkt 571: Bg pragnie, aby Jego dziea, powierzone ludziom, ....
• Punkt 572: Fundamentem caej naszej dziaalności jako ob....
• Punkt 573: Kiedy przebywasz z jakąś osobą, pow....
• Punkt 574: Upierasz si, by chodzi jedynie o wasnych siach....
• Punkt 575: Rozmyślanie o śmierci Chrystusa oznacza ....
• Punkt 576: Staraj si, by twoje usta, usta chrześcijanin....
• Punkt 577: Ogromne wygodnictwo — a czasami wielki brak o....
• Punkt 578: Świty jest “niewygodny” dla yci....
• Punkt 579: w mody kapan mia zwyczaj zwraca si do Jezusa....
• Punkt 580: Miej zawsze odwag ukazywa prawdy wiary takimi, j....
• Punkt 581: Postawa katolika nie moe by inna: zawsze ....
• Punkt 582: Dawno ju temu pewna osoba zapytaa mnie niedyskre....
• Punkt 583: Mie ducha katolickiego oznacza, e na swych barka....
• Punkt 584: Świty Pawe pisa o swojej “codziennej....
• Punkt 585: Nie przeraaj si — a w miar moliwości....
• Punkt 586: Stawaj si coraz bardziej “rzymski”, k....
• Punkt 587: Naboestwo do Najświtszej Maryi Panny budzi....