Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 475: Czujesz potrzebę nawrócenia się: On prosi cię o wi....
• Punkt 476: W rzeczywistości każdego z nas jak Łazarza zm....
• Punkt 477: Uczucia ziemskie, nawet kiedy nie są tylko br....
• Punkt 478: Nie zabiegaj o współczucie innych: często jest to ....
• Punkt 479: Kiedy mówisz o cnotach teologalnych, o wierze, nad....
• Punkt 480: Czy jest coś w twoim życiu, co nie odpowiada ....
• Punkt 481: Przyjrzyj się uważnie swojemu postępowaniu. Zobacz....
• Punkt 482: Wszechpotężny, Wszechmocny, Najmądrzejszy Bóg....
• Punkt 483: Oczekujesz zwycięstwa, końca walki... a nie nadcho....
• Punkt 484: Są takie chwile, kiedy — pozbawiony tej ....
• Punkt 485: Czasami ktoś mi mówił: “Ojcze, czuję si....
• Punkt 486: Serce, które w sposób nieuporządkowany kocha ....
• Punkt 487: “Czuwajcie i módlcie się, abyście nie u....
• Punkt 488: Apostoł letni — oto wielki nieprzyjaciel dusz....
• Punkt 489: Oczywistym dowodem letniości jest brak nadprz....
• Punkt 490: Są serca twarde, lecz szlachetne, które —....
• Punkt 491: Cała dobroć, całe piękno, cały majestat, cały urok....
• Punkt 492: Jesteśmy zakochani w miłości. Dlatego Pa....
• Punkt 493: Zastanów się, czy rozumiesz tę pozorną sprzec....
• Punkt 494: Jakże rozumiem pytanie, które stawiała owa dusza r....
• Punkt 495: Czy widziałeś, z jaką serdeczności&....
• Punkt 496: Jak miło patrzeć na św. Jana, który złożył sw....
• Punkt 497: Bóg mnie kocha... I Jan Apostoł pisze: “Miłu....
• Punkt 498: “Miłość to czyny, a nie piękne słowa....
• Punkt 499: Nie umiemy okazać Jezusowi takiej delikatnej czuło....
• Punkt 500: Miłość Boga jest tak pociągająca i ....
• Punkt 501: Nie możesz zachowywać się jak niesforne dziecko al....
• Punkt 502: Jeśli się stosuje samą sprawiedliwoś....
• Punkt 503: Kochaj namiętnie Pana. Kochaj Go do szaleństwa! Po....
• Punkt 504: Miłość jest ofiarą; a ofiara z miłoś....
• Punkt 505: Odpowiedz sobie: ile to razy dziennie twoja wola d....
• Punkt 506: Bądź przekonany, synu, że Bóg ma prawo p....
• Punkt 507: Nie zatrać nigdy poczucia spraw nadprzyrodzonych. ....
• Punkt 508: Żyj jak inni, którzy cię otaczają, z naturaln....
• Punkt 509: Aby móc sądzić z czystą intencją, p....
• Punkt 510: Słyszałem, jak pewni znajomi rozmawiali o swoich o....
• Punkt 511: Czy drobiazgi i błahostki, którym nic nie jestem w....
• Punkt 512: Powiedz Mu: Panie, pragnę jedynie tego, czego Ty c....
• Punkt 513: Tajemnica skuteczności polega na tym, byś....
• Punkt 514: Postanowienie: “podtrzymywać”, w miarę....
• Punkt 515: Powtarzaj z całego serca i z coraz większą mi....
• Punkt 516: Ure igne Sancti Spiritus! — rozpal mni....
• Punkt 517: W święto Podwyższenia Krzyża Świętego z ....
• Punkt 518: Umartwienie powinno być ciągłe, jak bicie ser....
• Punkt 519: Kochać Krzyż to znaczy umieć chętnie zadawać sobie....
• Punkt 520: Radość chrześcijańska nie jest czymś....
• Punkt 521: Napisałem ci: Choć wiem, że tak się zwykle mówi, c....
• Punkt 522: Nawet w dniach, kiedy wydaje się, że tracimy czas,....
• Punkt 523: Nie kieruj serca ku rzeczom przemijającym: na....
• Punkt 524: Oczywistą oznaką oderwania się jest to, ....
• Punkt 525: Kto szczerze żyje wiarą, wie, że dobra doczes....
• Punkt 526: Chrystus zmartwychwstały, chwalebny wyzbył się wsz....
• Punkt 527: Trzeba miłować Najświętszą Maryję Pannę:....
• Punkt 528: Oto prawda chrześcijańskiego życia: oddanie i....
• Punkt 529: Jezu, oddaję się z ufnością w Twoje rami....
• Punkt 530: Dziś, kiedy środowisko jest pełne niepos....
• Punkt 531: Mówisz mi, że tak, że jesteś mocno zdecydowan....
• Punkt 532: Pytasz, co jest fundamentem naszej wierności.....
• Punkt 533: Ktoś mi opowiedział — a powtarzam to, gd....
• Punkt 534: Również ty — jak wszystkie dzieci Boże —....
• Punkt 535: Pierwszym warunkiem modlitwy jest wytrwałość,....
• Punkt 536: Wytrwaj w modlitwie, jak radzi Nauczyciel. To będz....
• Punkt 537: W miejscu, gdzie rozmawiano i słuchano muzyki, wyb....
• Punkt 538: Twoje życie powinno być ciągłą modlitw&#....
• Punkt 539: Skupić się na modlitwie, na rozważaniu — to t....
• Punkt 540: W życiu wewnętrznym, podobnie jak w miłości l....
• Punkt 541: Podczas Świętej Ofiary kapłan bierze Ciało na....
• Punkt 542: Opowiada ewangelista, że kiedy Jezus dokonał cudu ....
• Punkt 543: Obcuj z Trzema Osobami: z Bogiem Ojcem, z Bogiem S....
• Punkt 544: Nie ma żywej wiary ten, kto nie jest oddany....
• Punkt 545: Każdy chrześcijanin powinien szukać Chrystusa....
• Punkt 546: Zastanów się uważnie nad świętym gniewem Nauc....
• Punkt 547: Ukochaj Najświętsze Człowieczeństwo Chrystusa....
• Punkt 548: Nadszedł Adwent. Jakiż to dobry moment, aby odnowi....
• Punkt 549: Boże Narodzenie. — Śpiewa się: venite....
• Punkt 550: Choć nam to ciąży na sercu — a proszę Bo....
• Punkt 551: Święty Józef. Nie można kochać Jezusa i Maryi....
• Punkt 552: Spójrz, tak wiele jest powodów, by czcić św. ....
• Punkt 553: Święty Józefie, Ojcze i Panie nasz, najczysts....
• Punkt 554: Kochaj bardzo św. Józefa, kochaj go z całej s....
• Punkt 555: Najświętsza Maryja Panna. Któż może być lepsz....
• Punkt 556: Staniesz się święty, jeśli będziesz żywi....
• Punkt 557: Święty Paweł daje nam receptę na doskonał....
• Punkt 558: Nasz Pan, Jezus, tak bardzo ukochał ludzi, że wcie....
• Punkt 559: Miłość do dusz z miłości do Boga każe na....
• Punkt 560: Kiedy ci mówię o “dobrym przykładzie”,....
• Punkt 561: Pytaj często samego siebie: Czy dokładam starań, b....
• Punkt 562: Kiedy głoszę, że mamy stać się dywanem, po którym ....
• Punkt 563: Pośród tak wielkiego egoizmu, tak wielkiej ob....
• Punkt 564: Kiedy my, katolicy, bronimy prawdy i trwamy przy n....
• Punkt 565: W chrześcijaninie, w dziecku Bożym, przyja....
• Punkt 566: Praktyka braterskiego upomnienia, tak głęboko zako....
• Punkt 567: Gdy upominamy kogoś, bo okazuje się to koniec....
• Punkt 568: Stań blisko swojej Matki, Maryi. — Powiniene&....
• Punkt 569: Zrozum mnie dobrze: znajdować się w świecie i....
• Punkt 570: Powinieneś zachowywać się jak płonący ża....
• Punkt 571: Bóg pragnie, aby Jego dzieła, powierzone ludziom, ....
• Punkt 572: Fundamentem całej naszej działalności jako ob....
• Punkt 573: Kiedy przebywasz z jakąś osobą, pow....
• Punkt 574: Upierasz się, by chodzić jedynie o własnych siłach....
• Punkt 575: Rozmyślanie o śmierci Chrystusa oznacza ....
• Punkt 576: Staraj się, by twoje usta, usta chrześcijanin....
• Punkt 577: Ogromne wygodnictwo — a czasami wielki brak o....
• Punkt 578: Święty jest “niewygodny” dla życi....
• Punkt 579: Ów młody kapłan miał zwyczaj zwracać się do Jezusa....
• Punkt 580: Miej zawsze odwagę ukazywać prawdy wiary takimi, j....
• Punkt 581: Postawa katolika nie może być inna: zawsze ....
• Punkt 582: Dawno już temu pewna osoba zapytała mnie niedyskre....
• Punkt 583: Mieć ducha katolickiego oznacza, że na swych barka....
• Punkt 584: Święty Paweł pisał o swojej “codziennej....
• Punkt 585: Nie przerażaj się — a w miarę możliwości....
• Punkt 586: Stawaj się coraz bardziej “rzymski”, k....
• Punkt 587: Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny budzi....