Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 377: Idź za radą św. Pawła: hora est ....
• Punkt 378: Mówisz mi skruszony: “Ileż nędzy widzę w sob....
• Punkt 379: Ojcze — tłumaczyłeś mi — popełniłem....
• Punkt 380: Obyś nabył — chcesz je nabyć — cnót....
• Punkt 381: Rozważaj dalej cechy osiołka i zwróć uwagę na to, ....
• Punkt 382: Nawet najdrobniejsze umartwienie wydaje ci się wys....
• Punkt 383: Jezu mój, pragnę odwzajemnić Twoją miłoś....
• Punkt 384: Życie duchowe to ciągłe zaczynanie i rozpoczy....
• Punkt 385: Nie możemy zadowalać się tym, co czynimy w swojej ....
• Punkt 386: Brak ci wiary... i brak ci miłości. W przeciw....
• Punkt 387: Nasz przyjaciel napisał: “Często prosiłem Pa....
• Punkt 388: O Jezu! Jeśli mimo tego, że — o ja niesz....
• Punkt 389: Choć czasami do twojej duszy wkrada się niechęć i ....
• Punkt 390: Módl się w ten sposób: Jeśli mam zrobić co....
• Punkt 391: Uczyń mnie świętym, mój Boże, choćbyś mu....
• Punkt 392: Martwisz się, że nie kochasz tak, jak powiniene....
• Punkt 393: Nie jest prawdziwą świętością ....
• Punkt 394: Diabeł stara się oddalić nas od Boga i jeśli ....
• Punkt 395: Podczas rozmowy z Panem, nawet gdy myślisz, ż....
• Punkt 396: Odnawiaj swoje mocne postanowienie, by żyć po chrz....
• Punkt 397: Nie stawiaj przeszkód łasce: bądź przeko....
• Punkt 398: Powiedz powoli i z całą szczerością....
• Punkt 399: Zgoda: powinieneś troszczyć się “o nich....
• Punkt 400: Ileż cię kosztuje to umartwienie, które sugeruje c....
• Punkt 401: Przybić się do krzyża! To pragnienie, jak nowe ....
• Punkt 402: Kiedy staniemy na Kalwarii, gdzie umarł Jezus, do&....
• Punkt 403: Jak przy rzeźbie w kamieniu lub w drewnie ....
• Punkt 404: Pan, z rozciągniętymi ramionami, prosi cię o ....
• Punkt 405: Zbliż się do Jezusa, który umarł za ciebie, zbliż ....
• Punkt 406: Powinniśmy przyjmować umartwienia z tym samym....
• Punkt 407: Umartwienie jest niezbędną przesłanką ws....
• Punkt 408: Duch pokuty polega przede wszystkim na tym, aby....
• Punkt 409: Najlepszym wyrazem ducha ofiary jest wytrwałoś....
• Punkt 410: Przedstaw kierownikowi duchowemu swój plan umartwi....
• Punkt 411: Możemy powiedzieć za św. Augustynem, że złe n....
• Punkt 412: Strzeżenie serca. — Tak modlił się ów kapłan:....
• Punkt 413: Prowadzić życie czyste — odważnie! — każ....
• Punkt 414: Jest powiedzonko, które brzmi jasno: “Między....
• Punkt 415: Boże mój! We wszystkim, co widzę, znajduję urok i ....
• Punkt 416: Jako chrześcijanin, a przez to jako dziecko B....
• Punkt 417: Doszedłeś do wielkiej zażyłości z naszym....
• Punkt 418: Życie Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy M....
• Punkt 419: Wydaje mi się bardzo wskazane, abyś często pr....
• Punkt 420: Jasno zobaczyłeś swoją godność dzie....
• Punkt 421: Postanowienie: być wiernym — wiernym heroiczn....
• Punkt 422: Czy myślałeś czasami ze świętą....
• Punkt 423: Bądź pewien: pragnienie — potwierdz....
• Punkt 424: Jeżeli ponownie oddasz się w ręce Boga, otrzymasz ....
• Punkt 425: Posłuchaj z ust Jezusa owej przypowieści, któ....
• Punkt 426: Dziś modliłem się znowu pełen ufności, p....
• Punkt 427: Otwierając swoją duszę, bądź s....
• Punkt 428: Nie szukaj pociechy poza Bogiem. — Posłuchaj,....
• Punkt 429: Świętość osiąga się z pomocą D....
• Punkt 430: Nie poprzestawaj na mówieniu do Pocieszyciela. Słu....
• Punkt 431: By zbliżyć się do Boga, by wzlecieć ku Bogu, potrz....
• Punkt 432: By uniknąć rutyny w modlitwach ustnych, stara....
• Punkt 433: Jeśli jesteś dumny z bycia dzieckiem Naj....
• Punkt 434: Są między innymi dwa powody — mówił do s....
• Punkt 435: Zawsze rozumiałem modlitwę chrześcijanina jak....
• Punkt 436: Tak wielka jest miłość Boga do stworzeń i tak....
• Punkt 437: Latorośle złączone z winnym krzewem dojr....
• Punkt 438: Kochaj mocno Pana. Zachowuj w swojej duszy i umacn....
• Punkt 439: Modlitwa jest najpotężniejszą bronią chr....
• Punkt 440: Świętość osobista nie jest czczą ab....
• Punkt 441: Duch modlitwy, który ożywia całe życie Jezusa Chry....
• Punkt 442: Kontempluj Mękę Chrystusa i przeżywaj ją wraz....
• Punkt 443: Żaden szczegół nie uchodzi uwagi tego, kto kocha. ....
• Punkt 444: Kochaj Boga za tych, którzy Go nie kochają: d....
• Punkt 445: Jeśli w jakiejś chwili walka wewnętrzna ....
• Punkt 446: Masz pewność, że to właśnie Bóg pozwolił....
• Punkt 447: Bądź wytrwały — ochoczo i z miło....
• Punkt 448: Żyj wiarą, radosny, trzymając się blisko....
• Punkt 449: Powiedz powoli Nauczycielowi: Panie, pragnę tylko ....
• Punkt 450: Potrzebujesz życia wewnętrznego i formacji doktryn....
• Punkt 451: My, chrześcijanie, w duchu młodości przy....
• Punkt 452: Powinieneś naśladować Jezusa i dawać Go ....
• Punkt 453: Ze względu na swój status chrześcijanina nie ....
• Punkt 454: Z jakim uporem św. Jan Apostoł głosił owo ....
• Punkt 455: Dobry będziesz tylko wtedy, kiedy będziesz potrafi....
• Punkt 456: Kochaj i praktykuj miłość bliźniego, bez....
• Punkt 457: Masz żyć w zgodzie z innymi, masz ich rozumieć, ma....
• Punkt 458: Kiedy będziesz musiał przeprowadzić krytykę, powin....
• Punkt 459: Kiedy stwierdzisz, że chwała Boża i dobro Koś....
• Punkt 460: Nie jesteśmy dobrymi braćmi swych braci, ludz....
• Punkt 461: Twoja miłość do Kościoła świętego i....
• Punkt 462: Praca nad osobistym uświęceniem ma wpływ na &....
• Punkt 463: Bądź przekonany, że — skoro Bóg cię....
• Punkt 464: Rola Pańska jest żyzna, a Jego nasienie — dob....
• Punkt 465: Również tobie daje do myślenia ta uwaga, któr....
• Punkt 466: Wrogowie Boga i Jego Kościoła, kierowani niep....
• Punkt 467: Nie myl spokoju z lenistwem, niedbalstwem, z opó&#....
• Punkt 468: — Synu, gdzież jest ten Chrystus, którego dus....
• Punkt 469: Proponuję ci dobrą zasadę postępowania, by....
• Punkt 470: Na ciebie — pomimo twoich namiętności &#....
• Punkt 471: Pomyśl o swojej Matce, Kościele świ....
• Punkt 472: Zobaczyłeś to jasno: podczas gdy tylu ludzi n....
• Punkt 473: Skoro się czujesz fundamentem wybranym przez Boga ....
• Punkt 474: Matko nasza, nasza Nadziejo! Jakże bezpieczni jest....