Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 216: Z łaską Bożą powinieneś podjąć....
• Punkt 217: Odrzuć swój pesymizm i nie dopuszczaj do siebie pe....
• Punkt 218: Odrzuć od siebie tę ludzką ostrożność, k....
• Punkt 219: Akt wiary: nikt nie pokona Boga! Ani tych, którzy ....
• Punkt 220: Nie zniechęcaj się. Naprzód! Naprzód, ze świę....
• Punkt 221: Boże mój, zawsze przybywasz z pomocą w prawdz....
• Punkt 222: Nie stajesz się gorszy. — Po prostu teraz mas....
• Punkt 223: Na drodze osobistego uświęcenia można mieć cz....
• Punkt 224: Oschłość wewnętrzna nie jest letniości&#....
• Punkt 225: Naucz się świętej przebiegłości: nie cze....
• Punkt 226: Dziś po raz pierwszy miałeś wrażenie, że....
• Punkt 227: Zwróć się do Maryi — Matki, Córki, Oblubienic....
• Punkt 228: Napełniaj się wiarą, pewnością! ....
• Punkt 229: Wszystko odnoszę do Ciebie, Boże mój. Co by się ze....
• Punkt 230: Pozwól, że dam ci radę doświadczonej duszy: t....
• Punkt 231: Przynoszą do Jezusa chorego, a On spoglą....
• Punkt 232: Synu, własnymi siłami niczego nie zdziałasz w dzie....
• Punkt 233: Zawsze, kiedy się modlisz, staraj się mieć wiarę j....
• Punkt 234: Matko moja! Matki ziemskie patrzą z większ....
• Punkt 235: Brak nam wiary. Kiedy będziemy żyć tą cnot....
• Punkt 236: Mocne postanowienie: zawierzyć się Jezusowi Chryst....
• Punkt 237: Nigdy nie trać ducha, gdyż Pan jest zawsze gotów u....
• Punkt 238: Niech będzie Bóg uwielbiony! — mówiłeś d....
• Punkt 239: Opowiada ewangelista, że Mędrcy videntes stella....
• Punkt 240: Kiedy naprawdę pokochasz wolę Bożą, nigdy ....
• Punkt 241: Jeśli panoramę twojego życia wewnętrznego, tw....
• Punkt 242: Lęk przed czymś lub przed kimś, a zwłasz....
• Punkt 243: Czy nie wzrusza cię, gdy ktoś wypowiada serde....
• Punkt 244: W chwilach wyczerpania, niechęci zwracaj się z ufn....
• Punkt 245: Jeśli nie ma trudności, zadania nie maj&....
• Punkt 246: Wydaje się to nie do wiary, by ktoś taki jak ....
• Punkt 247: Udziel mi łaski, bym wyrzekł się wszystkiego, co d....
• Punkt 248: “Skoro to usłyszał Herod — że przyszedł....
• Punkt 249: Nie jesteś sam. — Ani ty, ani ja nie moż....
• Punkt 250: Kiedy wydaje ci się, że Pan cię opuszcza, nie smuć....
• Punkt 251: Powiedziałeś mi: “Widzę, że bez cudu ła....
• Punkt 252: Daj mi, Jezu, krzyż bez Cyrenejczyków. Źle mó....
• Punkt 253: Dopóki Cię nie stracę, żadne cierpienie nie będzie....
• Punkt 254: Jezus nikomu nie odmawia swojego słowa, a jest to ....
• Punkt 255: Nie oczekuj od ludzi poklasku za swoją pracę.....
• Punkt 256: Jeśli napotykasz góry, przeszkody, niezrozumi....
• Punkt 257: W obliczu pozornej jałowości pracy apostolski....
• Punkt 258: Jakaż to piękna modlitwa, do częstego powtarzania,....
• Punkt 259: Środki, jakie podejmują niektóre rzą....
• Punkt 260: Miłość jest kluczem. Święty Jan Apostoł ....
• Punkt 261: Bóg jest z tobą. W twojej duszy w stanie łask....
• Punkt 262: Powinieneś modlić się zawsze, zawsze. — ....
• Punkt 263: Niech twoja modlitwa będzie zawsze szczerym i rzec....
• Punkt 264: Przyprowadzając cię do Kościoła, Pan wyr....
• Punkt 265: Podziękuj bardzo Jezusowi za to, że dzięki Niemu, ....
• Punkt 266: Jeśli czujemy się umiłowanymi dziećmi swego O....
• Punkt 267: Udzielając Komunii Świętej, ów kapłan mi....
• Punkt 268: Spotęguj w sobie wiarę w Świętą Eucharys....
• Punkt 269: Jakże piękne jest nasze powołanie chrześcijan....
• Punkt 270: Ześlij mi, Panie, taką miłość, jak&....
• Punkt 271: Owego ranka — aby pokonać cień pesymizmu, jak....
• Punkt 272: Proś swoją Matkę, Maryję, św. Józef....
• Punkt 273: Napełnij się pewnością: mamy za matkę Ma....
• Punkt 274: Jezus narodził się w grocie w Betlejem, jak mówi P....
• Punkt 275: Pan wisi na Krzyżu i mówi: Ja cierpię, aby moi bra....
• Punkt 276: Prawdą jest, że nie wnosisz nic ze swej stron....
• Punkt 277: Ćwicz się w cnocie nadziei i wytrwaj — ze wzg....
• Punkt 278: Kiedy twoją codzienną walkę wewnętrzn....
• Punkt 279: Pomyśl, bo tak jest: jak dobry jest Pan, któr....
• Punkt 280: Wiesz, że nie zabraknie ci łaski Bożej, gdyż Bóg w....
• Punkt 281: Proszę Matkę Bożą, aby uśmiechnęła się d....
• Punkt 282: Niech twoja miłość bliźniego będzie rado....
• Punkt 283: Synu, powiedziałem ci stanowczo: nie są zakry....
• Punkt 284: “Boże mój, Boże mój! Wszyscy są jednako....
• Punkt 285: Jest rzeczą słuszną, by Ojciec i Syn, i ....