Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 158: Kiedy mamy wzrok zamglony, gdy nasze oczy trac....
• Punkt 159: W swojej nędzy uskarżałem się przyjacielowi, że zd....
• Punkt 160: Błagaj Pana o łaskę, by oczyścić się przez mi....
• Punkt 161: Zwróć się do Maryi i proś Ją o — ja....
• Punkt 162: Moja Matko Niebieska: spraw, bym odzyskał zapał, o....
• Punkt 163: Nie bądź wygodnicki! Nie czekaj do noweg....
• Punkt 164: Zgoda, postąpiłeś źle z powodu swoj....
• Punkt 165: Pamiętaj o tym zawsze: władze duchowe karmią ....
• Punkt 166: Tracisz pokój — i dobrze o tym wiesz! — ....
• Punkt 167: Niezatarta pamięć łask otrzymanych od Boga powinna....
• Punkt 168: Jest tylko jedna śmiertelna choroba, jeden je....
• Punkt 169: Walka ascetyczna nie jest czymś negatywnym i ....
• Punkt 170: Wszystkiego oczekuję od Ciebie, Jezu mój: nawróć m....
• Punkt 171: Kiedy ów kapłan, nasz przyjaciel, podpisywał się j....
• Punkt 172: Jeśli popełniłeś błąd, mały czy duż....
• Punkt 173: Powtarzaj w swoim umyśle i w swojej duszy: Pa....
• Punkt 174: Czujesz się jak biedny sługa, któremu jego pan zdj....
• Punkt 175: Jedni czynią tylko to, co jest w mocy słabych....
• Punkt 176: Przepisuję to, co napisałeś: Domine, tu sc....
• Punkt 177: Powtarzaj z ufnością: Panie, żeby chocia....
• Punkt 178: Ileż podłości jest w moim postępowaniu i jaka....
• Punkt 179: Być tak blisko Chrystusa, przez tyle lat... —....
• Punkt 180: Nie brak mi prawdziwej radości, wprost przeci....
• Punkt 181: Nie przerażaj się ani nie upadaj na duchu, gdy odk....
• Punkt 182: Podziwiaj dobroć Boga, bo Chrystus pragnie żyć w t....
• Punkt 183: Żyjesz zadowolony, bardzo szczęśliwy, choć cz....
• Punkt 184: Pokora jest owocem poznania Boga i poznania siebie....
• Punkt 185: Panie, proszę Cię o prezent: o miłość... miło....
• Punkt 186: Świętymi są ci, którzy walczą do ko....
• Punkt 187: Jeśli twoje błędy czynią cię pokorniejsz....
• Punkt 188: Modlitwa — nawet moja! — jest wszechmocn....
• Punkt 189: Pokora pomaga każdej duszy nie zniechęcać się włas....
• Punkt 190: Nawet gdybym był trędowaty, moja matka przytulałab....
• Punkt 191: W sakramencie pokuty Jezus nam przebacza. — ....
• Punkt 192: Jeśli kiedyś upadniesz, synu, przyst....
• Punkt 193: Szczerość jest niezbędna, by osiągną....
• Punkt 194: Nam, et si ambulavero in medio umbrae mortis, n....
• Punkt 195: Rozważając teraz swoją nędzę, Jezu, powi....
• Punkt 196: Jezu, moja Miłości; i pomyśleć, że mógłb....
• Punkt 197: Czy ty, któremu się zdaje, że nie masz żadnych cnó....
• Punkt 198: Ożywiaj w swej duszy pragnienie zadośćuczynie....
• Punkt 199: Jeśli jesteś wierny, będziesz mógł nazwa....
• Punkt 200: Pewien jestem, że On przyjął twoje pokorne i ....
• Punkt 201: W życiu chrześcijanina wszystko powinn....
• Punkt 202: Cóż takiego uczyniłem dla Ciebie, Jezu, że tak mni....
• Punkt 203: Czyż wszystkie te pociechy ze strony Pana nie s....
• Punkt 204: Trzeba kochać Boga, bo serce stworzone zostało do ....
• Punkt 205: Powiedz Panu, ze wszystkich sił swojej duszy: pomi....
• Punkt 206: Bolejąc nad tyloma upadkami, od tej pory ....
• Punkt 207: Za to, co zostało stracone z powodu ciała, niech c....
• Punkt 208: Wzywaj Pana, prosząc Go o takiego ducha pokut....
• Punkt 209: Kiedy będziesz odczuwać słabość swojego ciała....
• Punkt 210: Jakże słuszne jest rozumowanie pewnego księdza, kt....
• Punkt 211: Łazarz został wskrzeszony, ponieważ usłyszał głos ....
• Punkt 212: Podziwiaj ten cudowny paradoks bycia chrześci....
• Punkt 213: Kiedy upadłeś bądź czujesz się przy....
• Punkt 214: Napełnij się ufnością do Boga i pogłębia....
• Punkt 215: Panno Nieskalana, Matko! Nie opuszczaj mnie: spójr....