Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 58: Wybraństwo Boże oznacza świętość osobist....
• Punkt 59: Jeśli odpowiesz na wezwanie Pana, twoje życie....
• Punkt 60: Codziennie poczuwaj się do obowiązku bycia &#....
• Punkt 61: Świętość nie polega na wzniosłych zajęci....
• Punkt 62: Pan nie poprzestał na powiedzeniu nam, że nas koch....
• Punkt 63: Jeśli kochasz Pana, koniecznie musisz ....
• Punkt 64: Dla tego, kto pragnie żyć Miłością, pisa....
• Punkt 65: A oto recepta dla twojej drogi chrześcijanina....
• Punkt 66: Boże mój, naucz mnie kochać! — Boże mój, nauc....
• Punkt 67: Powinniśmy prosić Boga o wiarę, nadzieję i mi....
• Punkt 68: Powiedziałeś, że nie wiesz, jak mi odpłacić z....
• Punkt 69: Walcz o to, aby Święta Ofiara Ołtarza stała s....
• Punkt 70: Staraj się dziękować Jezusowi w Eucharystii, wysła....
• Punkt 71: Opowiada św. Łukasz Ewangelista, że Jezus się....
• Punkt 72: Rozpoczynając każdy dzień, by pracować u boku....
• Punkt 73: Modlitwa — pamiętaj o tym — nie polega n....
• Punkt 74: Wszyscy powinniśmy być ipse Christus &....
• Punkt 75: Twoja modlitwa nie może ograniczać się do samych s....
• Punkt 76: Modlitwa to droga do pokonania wszelkiego zła, któ....
• Punkt 77: Dam ci radę, której nigdy nie przestanę powtarzać ....
• Punkt 78: Heroiczność, świętość, odwaga wymag....
• Punkt 79: Nie przestanę powtarzać, by wyryło ci się to głębo....
• Punkt 80: Jak małe dziecko potrzebuje obecności rodzicó....
• Punkt 81: W spełnianiu swoich norm pobożności powiniene....
• Punkt 82: Staraj się w każdej chwili odpowiadać na to, o co ....
• Punkt 83: Życie wewnętrzne umacnia się dzięki walce w codzie....
• Punkt 84: Szukaj Boga w głębi swojego czystego, niewinnego s....
• Punkt 85: Wpajajcie duszom heroizm doskonałego wykonywania m....
• Punkt 86: Dzięki życiu w pobożności nauczysz się prakty....
• Punkt 87: Nie stwarzaj sobie więcej obowiązków niż... c....
• Punkt 88: Pan sprawił, że widzisz jasno swoją drogę chr....
• Punkt 89: Czyste życie, święta czystość napotykaj&....
• Punkt 90: By pokonać zmysłowość — zawsze bowiem d&....
• Punkt 91: Twoja czystość nie może ograniczać się do uni....
• Punkt 92: Bonus odor Christi — miła woń Chrystus....
• Punkt 93: Naucz się z wyprzedzeniem dziękować Aniołom Stróżo....
• Punkt 94: Każdy chrześcijanin powinien zasłużyć na okre....
• Punkt 95: Zastanów się, co by się stało, gdybyśmy nie c....
• Punkt 96: Dostrzegaj Pana we wszystkim, co się dzieje, w każ....
• Punkt 97: Codziennie odnawiaj skuteczne pragnienie zaparcia ....
• Punkt 98: Panie! Pozwól mi tak bardzo należeć do Ciebie, aby....
• Punkt 99: Staraj się być delikatny, bądź osobą....
• Punkt 100: Miłość osiąga wszystko. Bez miłości....
• Punkt 101: Bądź prosty i pobożny jak dziecko, a zar....
• Punkt 102: Świat nie może dać pokoju, który niesie ze so....
• Punkt 103: Twoje życie, twoja praca nie mogą być czym....
• Punkt 104: Są dwie podstawowe rzeczy w życiu narodów: pr....
• Punkt 105: Radość jest dobrem chrześcijańskim, któr....
• Punkt 106: Nasze Boże wojowanie jest cudownym siewem pokoju.....
• Punkt 107: Ten, kto przestaje walczyć, wyrządza zło Ko&#....
• Punkt 108: Jezu, jeśli jest we mnie coś, co Ci się ....
• Punkt 109: Istnieje pewien wróg życia wewnętrznego, mały i gł....
• Punkt 110: W chrześcijańskiej ascezie rachunek sumienia ....
• Punkt 111: Jeśli coś nie jest w zgodzie z duchem Bo....
• Punkt 112: Boże mój, kiedy się nawrócę?....
• Punkt 113: Nie odkładaj na starość dążenia do ś....
• Punkt 114: Proś Pana, by użyczył ci wrażliwości nie....
• Punkt 115: Powinieneś myśleć o swoim życiu z pogod&....
• Punkt 116: Bądź pełen dobrych pragnień, co jest rze....
• Punkt 117: Co mam uczynić, aby moja miłość do Pana nie z....
• Punkt 118: Święty! Dziecko Boże musi być nawet przesadne....
• Punkt 119: Nie wstydź się, gdy odkryjesz, że masz w serc....
• Punkt 120: Panie, wyzwól mnie ode mnie samego!....
• Punkt 121: Apostoł bez codziennej, systematycznej modlitwy ni....
• Punkt 122: Panie, obym od tej chwili był inny; obym nie był j....
• Punkt 123: Meus es tu — jesteś mój — po....
• Punkt 124: Nie możesz się dziwić, jeśli w swoim życiu od....
• Punkt 125: Przyjmuj rady, jakich ci udzielają w kierowni....
• Punkt 126: Prosiłeś mnie o sugestię, jak odnieść zw....
• Punkt 127: Jeśli niemy diabeł — o którym mówi nam E....
• Punkt 128: Kochaj i szukaj pomocy tego, kto prowadzi twoj....
• Punkt 129: Nie bój się nigdy powiedzieć prawdy, nie zapominaj....
• Punkt 130: Świat żyje kłamstwem, a przecież już dwadzie&....
• Punkt 131: Ustępstwo w sprawach wiary byłoby fałszywą mi....
• Punkt 132: Pokora i posłuszeństwo to warunki niezbędne do prz....
• Punkt 133: Przyjmuj słowo Papieża z religijną, pokorn....
• Punkt 134: Kochaj i czcij Ojca Świętego, módl się i umar....
• Punkt 135: Twoja największa miłość, twoje największe pow....
• Punkt 136: Niech codzienne rozważanie tego, jak wielki ciężar....
• Punkt 137: Postaraj się, żeby twoja miłość do Najśw....
• Punkt 138: Jezus jest wzorem: naśladujmy Go! — Na&#....
• Punkt 139: Kontemplując scenę Wcielenia, umocnij w duszy....
• Punkt 140: Żyj życiem chrześcijańskim z naturalnośc....
• Punkt 141: Jeśli jesteś próżny, jeśli troszczy....
• Punkt 142: Staraj się, aby “pokora rozumu” była d....
• Punkt 143: Ilekroć ktoś — kimkolwiek by był — ....
• Punkt 144: Wielka i piękna jest misja służby, jaką powie....
• Punkt 145: Nie możesz nikomu okazywać braku miłosierdzia; a j....
• Punkt 146: Nie zaniedbuj praktyki upomnienia braterskiego, kt....
• Punkt 147: Kiedy będziesz musiał praktykować upomnienie brate....
• Punkt 148: Jeśli potrafisz kochać innych i szerzyć w"....
• Punkt 149: Umacniaj swojego ducha umartwienia w drobnych prze....
• Punkt 150: Obyś umiał na co dzień wielkodusznie zadawać ....
• Punkt 151: Musisz się starać o to, by wszędzie, gdzie jeste&#....
• Punkt 152: Dbaj o ćwiczenie się w pewnym bardzo interesuj....
• Punkt 153: Oto dobry sposób przeprowadzania rachunku sumienia....
• Punkt 154: Zwyczajowe, stałe umartwienia: tak! Ale nie bą....
• Punkt 155: Pragniesz kroczyć śladami Chrystusa, odziać s....
• Punkt 156: Świętość ma giętkość rozluźnio....
• Punkt 157: Nie opuszczaj mnie, Matko, spraw, abym szukał Tweg....