Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 987: Dziecko Boże nie boi się ani życia, ani śmier....
• Punkt 988: Bardzo ucieszyło mnie to, że zrozumiałeś, co ....
• Punkt 989: Pan zawsze zwycięża. — Jeśli będziesz Je....
• Punkt 990: Świętość polega właśnie na tym: na ....
• Punkt 991: Kiedy przyjmujesz Pana w Eucharystii, dziękuj Mu z....
• Punkt 992: Również w naszych czasach, mimo tych, którzy wyrze....
• Punkt 993: Napisałeś: Simile est regnum caelorum ....
• Punkt 994: Wdaj się w rozmowę z Najświętszą Maryj&#....
• Punkt 995: Pomyśl, jak miłe jest Bogu, naszemu Panu, kad....
• Punkt 996: Spojrzenie nadprzyrodzone! Opanowanie! Pokój! Patr....
• Punkt 997: Jeśli jesteśmy blisko Chrystusa i idziem....
• Punkt 998: W życiu duchowym często trzeba umieć przegrywać w ....
• Punkt 999: Ludzie kłamią, kiedy w sprawach doczesnych mó....
• Punkt 1000: Gdyby prócz tego życia nie było innego życia, było....
• Punkt 1001: Idź naprzód, radośnie, z wysiłkiem, nawe....
• Punkt 1002: Dla zbawienia człowieka, Panie, umierasz na Krzyżu....
• Punkt 1003: Święta Teresa zapewnia, że “kto się nie....
• Punkt 1004: “A więc jesteś królem”... — ....
• Punkt 1005: Jestem coraz bardziej przekonany, że szczęści....
• Punkt 1006: Z całkowitą jasnością widzę, na czy....
• Punkt 1007: Ileż to razy będziesz się czuł przepełniony, upojo....
• Punkt 1008: W godzinie pokusy ćwicz się w cnocie nadziei, powt....
• Punkt 1009: Kiedy — czasami jak błyskawica, a czasami jak....
• Punkt 1010: Wszystko ci jedno, czy jesteś tutaj, czy w Ch....
• Punkt 1011: Od ciebie również zależy, by wielu ludzi nie pozos....
• Punkt 1012: Przyzwyczaj się polecać każdą osobę, z któr&#....
• Punkt 1013: Musimy obumrzeć jak ziarno pszenicy, aby wydać owo....
• Punkt 1014: Jezu: niech moje roztargnienia będą roztargni....
• Punkt 1015: Przestraszyłeś się nieco, widząc tak wie....
• Punkt 1016: Bądź hojny! Nie proś Jezusa o żadn&....
• Punkt 1017: Opowiadałem ci, że nawet osoby nieochrzczone mówił....
• Punkt 1018: Zapewniam cię, że my, dzieci Boże, jeżeli zechcemy....
• Punkt 1019: Jakże wielkie było rozczarowanie ludzi, którzy ujr....
• Punkt 1020: Oto jest droga pewna: przez upokorzenie do Krzyża,....
• Punkt 1021: Jakże mnie uradowało dzisiejsze czytanie! Duch ....
• Punkt 1022: By towarzyszyć Chrystusowi w Jego chwale, w Jego o....
• Punkt 1023: Nie rozpraszaj się, nie pozwól bujać swobodnie swo....
• Punkt 1024: Pomóż mi powtarzać do ucha temu i tamtemu... i wsz....
• Punkt 1025: Tyle świętości w tobie będzie, ile umart....
• Punkt 1026: Rozszalały się gwałtowne prześladowania. A ka....
• Punkt 1027: Rozważając piękno, wielkość i skuteczno&....
• Punkt 1028: Wzruszyło mnie twoje gorące błaganie: “....
• Punkt 1029: Proś z całego serca o śmierć, o tysi....
• Punkt 1030: Boże mój, kiedy będę Cię kochać tylko dla Ciebie s....
• Punkt 1031: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan —....
• Punkt 1032: Jezu, nie chcę myśleć o tym, co będzie “....
• Punkt 1033: Uczyń swoimi myśli pewnego przyjaciela, który....
• Punkt 1034: Jakże kochała wolę Bożą pewna chora, której &....
• Punkt 1035: Nie lękaj się śmierci! Jest twoją przyja....
• Punkt 1036: Otwierając przede mną duszę, powiedział:....
• Punkt 1037: Umrzeć — to coś dobrego. Jak to możliwe,....
• Punkt 1038: Choć raz dziennie przenieś się myślą....
• Punkt 1039: Spoważniałeś bardzo, kiedy ci powiedziałem: P....
• Punkt 1040: — Umrzeć...? Co za wygodnictwo! — powtar....
• Punkt 1041: Nie chciej robić nic dla zasług ani z obawy przed ....
• Punkt 1042: Pragnij gorąco, by nasza dobra i nieunikniona....
• Punkt 1043: Jeśli pragniesz posiąść życie, życi....
• Punkt 1044: Jezus przyszedł na ziemię, aby cierpieć... i aby z....
• Punkt 1045: Nie ma lepszego panowania niż służba: dobrowolna s....
• Punkt 1046: W obliczu cierpienia i prześladowania pewna d....
• Punkt 1047: Jeśli będę kochać, nie będzie dla mnie piekła....
• Punkt 1048: Jak dobrze jest żyć Bogiem! Jak dobrze jest nie ch....
• Punkt 1049: Jeśli naprawdę pragniesz osiągnąć w....
• Punkt 1050: Nie podkreślaj na każdym kroku własnego ja, m....
• Punkt 1051: Radzę ci, byś nie szukał pochwały, nawet tej,....
• Punkt 1052: Pewien chrześcijanin mówił do Pana w chwilach....
• Punkt 1053: Z gliny powstałem i ziemia jest przeznaczeniem cał....
• Punkt 1054: Kiedy odczuwać będziesz dumę, która wrze w twoim w....
• Punkt 1055: Sancta Maria, Stella maris! — Świ....