Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 912: Odpowiedz na miłość Bożą, będąc wie....
• Punkt 913: Panie mój, Jezu, spraw, bym odczuwał Twoją ła....
• Punkt 914: Jeśli nie wykazujesz — swoją modlit....
• Punkt 915: Kiedy naprawdę zdepczesz własne ja i będziesz żyć ....
• Punkt 916: Postanów sobie rozpalić cały świat — moż....
• Punkt 917: In modico fidelis — wierny w drobnej r....
• Punkt 918: Nie możemy oddzielać ziarna doktryny od ziarna pob....
• Punkt 919: Podobnie jak na skutek przerwy w dopływie prą....
• Punkt 920: Jeśli będziesz wierny porywom łaski, przynies....
• Punkt 921: Czystość intencji polega na szukaniu jedyn....
• Punkt 922: Apostolstwo — oczywisty przejaw życia duchowe....
• Punkt 923: Nosił zawsze jako zakładkę do czytanych książ....
• Punkt 924: Staraj się mieć świętą bezczelność ....
• Punkt 925: Staraj się modlić codziennie w następującej i....
• Punkt 926: Kiedy mówią mi, że są osoby oddane Bogu,....
• Punkt 927: Qui sunt isti, qui ut nubes volant, et quasi co....
• Punkt 928: Dziecko, ofiaruj Mu również troski i cierpienia in....
• Punkt 929: Troski...? Przeciwności z tego czy innego pow....
• Punkt 930: Zbadaj szczerze, jak naśladujesz Nauczyciela.....
• Punkt 931: Kiedy będziesz w jakiejś potrzebie, spotka ci....
• Punkt 932: Bóg przebywa w samej głębi twojej duszy i mojej, i....
• Punkt 933: Jezu, niech moje biedne serce napełni się oceanem ....
• Punkt 934: Przeżywaj Mszę Świętą! — Pomoże ci ....
• Punkt 935: Ile dobra możesz uczynić i ile zła! — Będzies....
• Punkt 936: Nie rozleniwiaj się , gdyż w takim wypadku będzies....
• Punkt 937: Od czasu do czasu z duszami należy postępować tak ....
• Punkt 938: Pójdziemy do Jezusa, do Tabernakulum, by Go poznaw....
• Punkt 939: Kiedy przyjmiesz Pana do swojego serca i zakosztuj....
• Punkt 940: “Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam zn....
• Punkt 941: Unikaj widowiska! Niech twoje życie zna Bóg, bo &#....
• Punkt 942: Staraj się nieść pomoc tak, żeby tego nie zau....
• Punkt 943: Aby ten nasz świat szedł nurtem chrześci....
• Punkt 944: Słyszałeś, jak często mówiłem o apostolstwie ....
• Punkt 945: Często mam ochotę krzyczeć do ucha tylu mężczyzn i....
• Punkt 946: My, którzy mamy prawdę Chrystusa w sercu, powinni&....
• Punkt 947: Poprzez uczynki służby możemy zgotować Panu triumf....
• Punkt 948: Nie lękaj się! Jako chrześcijanin masz prawo ....
• Punkt 949: Módl się za cały świat, za ludzi wszelkich ra....
• Punkt 950: Jakże błyszczały im oczy, kiedy słuchali o pracy w....
• Punkt 951: Żadna dusza — żadna! — nie może być dla ....
• Punkt 952: Uczeń Chrystusa nigdy tak nie pomyśli: “....
• Punkt 953: Kiedy chrześcijanin rozumie, co to jest katol....
• Punkt 954: Powinieneś kochać swoich braci ludzi do tego ....
• Punkt 955: Nie możesz niszczyć — swoim niedbalstwem lub ....
• Punkt 956: “Fizycznie oddalony, a jednak bardzo blisko ....
• Punkt 957: Pytasz mnie, co mógłbyś uczynić dla swojego p....
• Punkt 958: Postaw się zawsze w sytuacji bliźniego: wówcz....
• Punkt 959: Nie można ustępować w sprawach wiary; lecz nie zap....
• Punkt 960: Nie milcz, kiedy dobro bliźniego tego wymaga,....
• Punkt 961: Nie jest możliwa ocena wydarzeń bądź pog....
• Punkt 962: Niektórym biedakom przeszkadza dobro, które czynis....
• Punkt 963: Czasami marnuje się pięćdziesiąt procent akty....
• Punkt 964: Módl się za kapłanów, tych obecnych i tych, którzy....
• Punkt 965: Z myślą o kapłanach całego świata p....
• Punkt 966: Słowo Boże to przepowiadanie, głoszenie Chrystusa ....
• Punkt 967: Ucieszyło mnie to, co mówiono o owym księdzu: R....
• Punkt 968: Módl się tak, duszo apostolska: Panie, spraw, bym ....
• Punkt 969: My, katolicy, mamy iść przez życie jak aposto....
• Punkt 970: Oto siewca wyszedł, aby siać, aby rozrzucać ziarna....
• Punkt 971: Dominus dabit benignitatem suam et terra nostra....
• Punkt 972: Rozmyślałeś, że twoje powołanie jest jak....
• Punkt 973: Pośród wielkiego tłumu ludzkiego — inter....
• Punkt 974: Wrogowie Jezusa — i niektórzy z tych nazywaj&....
• Punkt 975: Kampanie przeciwko Kościołowi knuje wiele org....
• Punkt 976: Znaczny procent osób, które przystępują regul....
• Punkt 977: Broń prawdy z miłością i zdecydowaniem, ....
• Punkt 978: W chwilach ogólnego zamieszania, kiedy wołasz do P....
• Punkt 979: Synu: wszystkie morza tego świata należą....
• Punkt 980: Przez swoją chrześcijańską doktrynę....
• Punkt 981: Zażyłość z Chrystusem zobowiązuje cię do....
• Punkt 982: Kiedy ochoczo i wielkodusznie wypełniasz swoje obo....
• Punkt 983: Staraj się wnosić swojego ducha chrześcijańsk....
• Punkt 984: Oprócz swojej obfitej i skutecznej łaski Pan dał c....
• Punkt 985: W dniu, kiedy nie będziesz się starał zbliżyć inny....
• Punkt 986: Wzywaj Najświętszą Maryję Pannę; nie prz....