Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 750: Nie proszę Cię, abyś odebrał mi uczucia, Pani....
• Punkt 751: W obliczu wszystkich cudów Boga i wszystkich swoic....
• Punkt 752: Wielki sekret świętości polega na tym, b....
• Punkt 753: Kiedy zaczniesz się modlić i nie będziesz nic widz....
• Punkt 754: Kiedy otwierasz Ewangelię świętą, pomy&#....
• Punkt 755: Jeśli naprawdę pragniesz, aby twoje serce rea....
• Punkt 756: Modlitwa jest bez wątpienia ukojeniem ....
• Punkt 757: Krzyż symbolizuje życie apostoła Chrystusowego. Ma....
• Punkt 758: Rozumiem cię dobrze: z miłości pragniesz cier....
• Punkt 759: “Postanowiłem częściej uciekać się do P....
• Punkt 760: Ochocza miłość, która przynosi duszy szczę....
• Punkt 761: Chrystus jest przybity do Krzyża, a ty...? cią....
• Punkt 762: Nie bądźmy — nie możemy być! —....
• Punkt 763: W tym naszym życiu trzeba liczyć się z Krzyżem. Te....
• Punkt 764: Teraz, kiedy krzyż jest poważny, ciężki, Jezus zar....
• Punkt 765: Odnów w swojej duszy dawne postanowienie naszego p....
• Punkt 766: Posiąść krzyż oznacza posiąść ....
• Punkt 767: Tym, co naprawdę unieszczęśliwia człowieka &#....
• Punkt 768: Drogą miłości jest ofiara.....
• Punkt 769: Krzyż — Święty Krzyż! — ciąży.....
• Punkt 770: Kiedy idzie się śladami Chrystusa, kiedy już ....
• Punkt 771: Zjednocz swój ból — krzyż zewnętrzny bąd....
• Punkt 772: Nieomylnymi znakami prawdziwego Krzyża Chrystusa s....
• Punkt 773: Bądź zawsze tego świadom i dziękuj ....
• Punkt 774: “Noszę przy sobie — pisał ów przyjaciel....
• Punkt 775: Tak modlił się pewien kapłan w chwilach utrapienia....
• Punkt 776: Kiedy spadnie na ciebie jakiś silny cios, jak....
• Punkt 777: Wczoraj zobaczyłem obraz przedstawiający umar....
• Punkt 778: Panie — nie szkodzi, że powtarzam to tysi....
• Punkt 779: Spotkać krzyż to spotkać Chrystusa.....
• Punkt 780: Jezu, niech Twoja boska Krew przeniknie do moich ż....
• Punkt 781: Pomódl się przed Jezusem umarłym na Krzyżu, aby ży....
• Punkt 782: W czasie cierpienia lub zadośćuczynienia pami....
• Punkt 783: Do składników swojego posiłku dodaj wyborną....
• Punkt 784: Duch pokuty nie polega na tym, by w niektóre dni c....
• Punkt 785: Jeśli złączymy swoje drobnostki — t....
• Punkt 786: By być apostołem, powinieneś nosić w sobie &#....
• Punkt 787: To prawda: krzyż święty w naszym życiu potwie....
• Punkt 788: Krzyż to nie smutek, przykrość czy gorycz... ....
• Punkt 789: Po Najświętszej Ofierze uświadomiłeś....
• Punkt 790: O Jezu, pragnę być jak ogień szalonej miłości....
• Punkt 791: Kiedy jesteś chory, ofiaruj z miłości....
• Punkt 792: Jako dziecko Boga i dzięki Jego łasce powiniene....
• Punkt 793: Jakże boli pogarda, nawet gdy jesteś gotów j&....
• Punkt 794: Bardzo zraniło cię to lekceważenie...! — Znac....
• Punkt 795: Wobec oskarżeń, które uważamy za niesprawiedliwe, ....
• Punkt 796: Ktoś powiedział — nie pamiętam kto ani g....
• Punkt 797: Intrygi, godne pożałowania komentarze — na mi....
• Punkt 798: Chociaż wszystkie dusze są dobre, nie można c....
• Punkt 799: In silentio et in spe erit fortitudo vestra....
• Punkt 800: Tak modlił się człowiek, który pragnął należe....
• Punkt 801: Uderzyła mnie pobłażliwość — ustępliwo&#....
• Punkt 802: Pomyśl, ile dobra uczynili dla twojej duszy c....
• Punkt 803: Synu, posłuchaj mnie uważnie: bądź szczę....
• Punkt 804: Sprzeciw ze strony ludzi dobrych? — To robota....
• Punkt 805: Kiedy tracisz spokój i stajesz się nerwowy, to jak....
• Punkt 806: Porządek wniesie do twojego życia harmonię i ....
• Punkt 807: Przepisuję ten tekst, gdyż może przynieść pok....
• Punkt 808: Kocham Twoją wolę. Kocham święte ubóstwo....
• Punkt 809: Duch ubóstwa, oderwania się od dóbr ziemskich owoc....
• Punkt 810: Nazaret: to droga wiary, oderwania się, na której ....
• Punkt 811: Jezus mówi zawsze z miłością... również ....
• Punkt 812: Utożsamiaj się z wolą Bożą... a wówczas ....
• Punkt 813: Bóg kocha nas nieskończenie bardziej, aniżeli ty k....
• Punkt 814: Przyjmuj wolę Bożą bez lęku; bez wahania uczy....
• Punkt 815: Jeśli nadejdą przeciwności, możesz ....
• Punkt 816: W tej kuźni bólu, który towarzyszy życiu wszy....
• Punkt 817: Umacniaj swojego ducha przez pokutę, tak abyś....
• Punkt 818: Kiedy wreszcie postanowisz sobie utożsamić się z C....
• Punkt 819: Aby wytrwać w kroczeniu śladami Jezusa, potrz....
• Punkt 820: Odkrywasz ze zdumieniem, że w każdej z dziedzin, k....
• Punkt 821: Pracuj z pokorą, to znaczy bierz najpierw pod....
• Punkt 822: Zwierzyłeś mi się, że w modlitwie otwierałe&#....
• Punkt 823: Miłość do Boga zaprasza nas do dzielnego d....
• Punkt 824: Największym szaleńcem wszech czasów jest On. Czyż ....
• Punkt 825: Jezu, Twoje szaleństwo z miłości porywa moje ....
• Punkt 826: Powinieneś dojść do tego, by całe twoje ....
• Punkt 827: Lubię nazywać Tabernakulum więzieniem miłości....
• Punkt 828: Czy zastanowiłeś się kiedyś nad tym, jak....
• Punkt 829: Powiedz Panu, że odtąd, ilekroć będziesz odpr....
• Punkt 830: Rozumiem twoje pragnienie codziennego przyjmowania....
• Punkt 831: Gdy uczestniczysz we Mszy Świętej, pomyś....
• Punkt 832: Kiedy Go przyjmujesz, powiedz Mu: Panie, ufam Tobi....
• Punkt 833: Powinniśmy przyswoić sobie i do siebie odnosi....
• Punkt 834: Mamy przyjmować Pana w Eucharystii tak jak wielkic....
• Punkt 835: Bądź duszą Eucharystii! — Je&#....
• Punkt 836: Przedmioty przeznaczone do użytku liturgicznego po....
• Punkt 837: Przychodź wytrwale przed Tabernakulum, fizycz....
• Punkt 838: Przepisuję kilka słów pewnego kapłana, skierowanyc....
• Punkt 839: Nie myśl, że łatwo jest uczynić ze swojego ży....
• Punkt 840: Zawsze i we wszystkim powinieneś myśleć ....
• Punkt 841: Pilną sprawą jest rozpowszechnianie "....
• Punkt 842: Błąd nie tylko zaciemnia rozum, lecz także ro....
• Punkt 843: Starasz się nawiązywać kontakt z tym koleg....
• Punkt 844: Skoro ty sam chodzisz po tym świecie na czwor....
• Punkt 845: Czuwaj z miłością, aby żyć w święte....
• Punkt 846: Pamiętaj stale, że współpracujesz w formacji ducho....
• Punkt 847: Czym innym jest święty przymus, a czym innym ....
• Punkt 848: Już to powiedział Nauczyciel: obyśmy my, syno....
• Punkt 849: Fałszywa jest taka miłość bliźniego, któ....
• Punkt 850: Bóg potrzebuje kobiet i mężczyzn pewnych, zdecydow....
• Punkt 851: Nie żyjemy dla ziemi ani na swoją chwałę, lec....
• Punkt 852: Odkąd Jezus Chrystus, nasz Pan, założył Ko....
• Punkt 853: Zastosuj w swoim życiu tę receptę: “Nie pami....
• Punkt 854: Te właśnie kierunki wyznaczają niezrówna....