Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 588: Naśladuj Najświętszą Maryję Pannę: ....
• Punkt 589: Jestem przekonany, że Jan, młody apostoł, trwa pod....
• Punkt 590: Nie osiągniemy nigdy autentycznej radośc....
• Punkt 591: Szczere oddanie się innym jest tak skuteczne, że B....
• Punkt 592: Upokorzenie, uniżenie, ukrycie się i zniknięcie po....
• Punkt 593: Szczera pokora: cóż może zmartwić tego, kto z upod....
• Punkt 594: Jezu mój: to, co moje, należy do Ciebie, gdyż to, ....
• Punkt 595: Czy potrafisz znieść te upokorzenia — w ....
• Punkt 596: Pycha jest przeszkodą dla miłości. —....
• Punkt 597: Czyż może być coś bardziej odpychającego....
• Punkt 598: Niewątpliwie i ty możesz zostać potępiony. Je....
• Punkt 599: Jakże trudno jest praktykować pokorę, ponieważ ....
• Punkt 600: Służyć dzieciom i dawać im formację; opiekować się....
• Punkt 601: Postanowienie: jeśli nie będzie takiej potrze....
• Punkt 602: Podziękuj Jezusowi za pewność, którą ci ....
• Punkt 603: Gdybym zachowywał się inaczej, gdybym panował nad ....
• Punkt 604: Możesz zaspokoić pragnienie wynagrodzenia Panu, kt....
• Punkt 605: Nie wiesz, czy postąpiłeś naprzód, a je&....
• Punkt 606: Mów do Niego: Nie widzę, Jezu, ani jednego św....
• Punkt 607: Zrozumiałem cię dobrze, kiedy stwierdziłeś: &....
• Punkt 608: Pokorny i radosny śpiew Maryi w Magnificat....
• Punkt 609: Bogu jest niezwykle miłe uznanie Jego dobroci prze....
• Punkt 610: Kiedy ludzie chcą wykonać jakąś pra....
• Punkt 611: Wszystkie trudy swego życia — wielkie i małe ....
• Punkt 612: Gdziekolwiek się znajdziesz, pamiętaj, że Syn Czło....
• Punkt 613: Bóg ma w stosunku do nas, swoich dzieci, szczególn....
• Punkt 614: Pan oczekuje, że narzędzia zrobią, co tylko j....
• Punkt 615: Zrozumiałem, że każde Zdrowaś, Maryjo,....
• Punkt 616: Nasze życie, życie chrześcijan, powinno być w....
• Punkt 617: Pragnę z całego serca, by Bóg w swoim miłosierdziu....
• Punkt 618: W służbie Bogu nie ma prac mało znaczących: w....
• Punkt 619: Czy nie cieszy cię ta niezbita pewność, że Bó....
• Punkt 620: Okazuj Mu ciągle na nowo, że rzeczywiści....
• Punkt 621: Różaniec Święty. — Radosne, bolesne i ch....
• Punkt 622: Poprzez chrzest stajemy się fideles — ....
• Punkt 623: Bóg nie daje się prześcignąć w hojno"....
• Punkt 624: Wymagaj od siebie bez lęku. Wiele dusz w swoim ukr....
• Punkt 625: Kiedy święte niewiasty przyszły do grobu, zau....
• Punkt 626: Bądź przekonany, że jeśli nie naucz....
• Punkt 627: Kiedy otrzymasz jakieś polecenie, niech nikt ....
• Punkt 628: Wybitną tępotę wykazuje kierownik duchowy, kt....
• Punkt 629: Masz być posłuszny — bądź wydawać p....
• Punkt 630: Chciałbym — a ty wesprzyj mnie swoją mod....
• Punkt 631: Bądź pewien, synu, że w Kościele br....
• Punkt 632: Proś Boga, aby w Kościele świętym, ....
• Punkt 633: Wierność Biskupowi Rzymskiemu zakłada jasny i....
• Punkt 634: Codziennie modlę się z całego serca, aby Pan udzie....
• Punkt 635: Niegodziwość niektórych i ignorancja wielu: o....
• Punkt 636: Powinniśmy zadbać o to, by we wszystkich dzie....
• Punkt 637: W twojej pracy dla dusz — a wszystkie twoje z....
• Punkt 638: Nasza święta Matka — Kościół —....
• Punkt 639: Regnare Christum volumus! — chcemy, ab....
• Punkt 640: Dzieło Kościoła jawi się codziennie niczym wi....
• Punkt 641: Dlaczego nie zdecydujesz się na upomnienie braters....
• Punkt 642: Ze względu na ufność, jaką Pan pokłada w....
• Punkt 643: Chcesz być silny? — Najpierw zdaj sobie spraw....
• Punkt 644: Zrozumiałem cię dobrze, kiedy mi się zwierzyłe"....
• Punkt 645: Jak ważna jest pobożność podczas liturgii ....
• Punkt 646: Ty, który nazywasz się chrześcijaninem, powin....
• Punkt 647: Ofiaruj modlitwę, zadośćuczynienie i swoje dz....
• Punkt 648: Pytasz mnie, synu mój, co możesz uczynić, bym był ....
• Punkt 649: Oczywistą cechą Bożego męża, Bożej niewi....
• Punkt 650: W odpowiedzi na kamienie rzucane przez biednych &#....
• Punkt 651: Nie martw się, jeśli twoja praca wydaje się t....
• Punkt 652: Chociaż w modlitwie uzyskasz niewiele światła....
• Punkt 653: Wzrastałeś w obliczu trudności w apostol....
• Punkt 654: W utrapieniu — a także w godzinie triumfu ....
• Punkt 655: Aquae multae non potuerunt extinguere caritatem....
• Punkt 656: Do końca! Do końca! — Synu, qui persevera ....
• Punkt 657: Czasami najbliższa przyszłość jawi się jako p....
• Punkt 658: Zwyczajna opatrzność Boża jest nieustają....
• Punkt 659: Optymizm chrześcijański nie jest optymizmem c....
• Punkt 660: Triumf Pana w dniu zmartwychwstania jest ostateczn....
• Punkt 661: Jeśli szukasz Maryi, znajdziesz w sposób n....
• Punkt 662: Kiedy przygotowujesz się do pracy apostolskiej, za....
• Punkt 663: Synu, warto, byś był pokorny, posłuszny, wier....
• Punkt 664: Na wojnie na niewiele zdałaby się odwaga żołnierzy....
• Punkt 665: Moc czynienia cudów! Ileż to dusz zmarłych, nawet ....
• Punkt 666: Postępujesz uparcie według własnego widzimisię i t....
• Punkt 667: Apostoł nie ma innego celu niż ten, żeby pozwolić ....
• Punkt 668: Również pierwszych Dwunastu było cudzoziemcami na ....
• Punkt 669: Współodkupieńcza — wieczna! — skuteczno&....
• Punkt 670: Dzieci Boże w swojej działalności apostolskie....
• Punkt 671: Jezus mówi: “Kto was słucha, Mnie słuchaR....
• Punkt 672: Jakże wspaniale pasują do dzieci Bożych te sł....
• Punkt 673: Nie możemy nigdy przypisywać sobie mocy Jezusa, kt....
• Punkt 674: Pan chciał, byśmy wraz z Nim stali się współo....
• Punkt 675: Jeśli Mu będziesz pomagać, choćby przez drobn....
• Punkt 676: Jezus umarł. Jest martwy. Święte niewiasty ni....
• Punkt 677: Maryja, twoja Matka, doprowadzi cię do miłośc....