Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 18: Teksty liturgiczne dzisiejszej niedzieli tworzą ła....
• Punkt 19: Ale co to jest Kościół? Gdzie jest ten Kościół? Wi....
• Punkt 20: Kościół jest Jeden Aby tak jak My stano....
• Punkt 21: Niektórzy twierdzą że mało nas zostało w Kościele;....
• Punkt 22: Kościół jest Święty Teraz lepiej zrozumiem....
• Punkt 23: Gens sancta, lud święty, złożony ze stworze....
• Punkt 24: Zademostrowałby niedojrzałość ten, kto by w oblicz....
• Punkt 25: Misterium świętości Kościoła — ta światłość w....
• Punkt 26: Kościół jest Katolicki Bóg pragnie, by ....
• Punkt 27: Kościół nie jest partią polityczną, ani ideologią ....
• Punkt 28: Ten Kościół Katolicki jest rzymski. Słowo to wpraw....
• Punkt 29: Kościół jest Apostolski Nasz Pan buduje sw....
• Punkt 30: Najwyższa władza Biskupa Rzymu i jego nieomylność,....
• Punkt 31: Misja apostolska wszystkich katolików Kośc....
• Punkt 32: W Kościele jest różnorodność służb, lecz cel jest ....
• Punkt 33: Rozważamy misterium Kościoła Jedynego, Świętego, K....