Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 1: Na początek przypomnijmy słowa, św. Cypriana: K....
• Punkt 2: Trudne chwile Trzeba, abyśmy często rozważ....
• Punkt 3: Wiara. Potrzebujemy wiary. Jeśli patrzy się oczyma....
• Punkt 4: To co ludzkie i to co boskie w Kościele Ta....
• Punkt 5: To jest wiara, którą chrześcjanie zawsze wyznawali....
• Punkt 6: Rozumiecie teraz, dlaczego nie można rozłączyć Koś....
• Punkt 7: Cel Kościoła Św. Paweł, w pierwszym rozdzi....
• Punkt 8: W Kościele jest nasze zbawienie Nie możemy....
• Punkt 9: Jest to stałe wymaganie Kościoła, które, z jednej ....
• Punkt 10: Ale nie zapominajmy, że sumienie może z własnej wi....
• Punkt 11: Czas próby Nie potrafię powiedzieć ile raz....
• Punkt 12: Z powodu ślepoty spowodowanej z odejściem od Boga:....
• Punkt 13: Synowska miłość Kościoła Trzeba dzisiaj gł....
• Punkt 14: Kościół, z woli bożej, jest instytucją hierarchicz....
• Punkt 15: Darujcie mi uporczywe naleganie, prawd wiary i mor....
• Punkt 16: Przepaść mądrości Bożej Przypomnijcie sobi....
• Punkt 17: Mamy być, wyrozumiali, okrywać wszystko serdecznym....