Josemaría Escrivá Obras
8

Wrd tumu, ktry przyglda si, jak Pan Jezus przechodzi, znajdowao si kilka kobiet, ktre nie mog powstrzyma wspczucia i zalewaj si zami. By moe wspomniay owe chwalebne dni Jezusa, kiedy wszyscy zdumieni wykrzykiwali: Bene omnia fecit (Mk 7,37) — Dobrze uczyni wszystko.

Ale Pan Jezus chce tym zom da motyw gbszy, nadprzyrodzony i prosi, by opakiway grzechy, ktre s przyczyn Mki i ktre cigaj surowo Boej sprawiedliwoci:

— Crki jerozolimskie, nie paczcie nade Mn; paczcie raczej nad sob i waszymi dziemi...Bo jeli z zielonym drzewem to czyni, c si stanie z suchym? (k 23,28.31).

Twoje i moje grzechy, grzechy wszystkich ludzi staj nam przed oczami. Wszystko zo, ktremy uczynili i wszystko dobro, ktremy zaniedbali uczyni. Przygnbiajca wizja tych wszystkich przestpstw i nikczemnoci, ktre bymy popenili, gdyby On, Jezus, nie umocni nas wiatem swego miujcego spojrzenia.

Jedno ycie to naprawd mao, by zadouczyni.

Rozwaanie

1.Mwisz mi: wici pakali gorzkimi zami mylc o Mce Pana Jezusa, ja natomiast...

Moe dlatego tak jest, e ty i ja przygldamy si tej Mce, ale jej nie przeywamy.

* * *

2. Przyszed do swoich, a swoi Go nie przyjli (J 1,11). Gorzej jeszcze, bo Go wywlekli za miasto i ukrzyowali.

Jezus odpowiada wezwaniem do pokuty: teraz, gdy dusza znajduje si w drodze i jeszcze jest czas.

Gboka skrucha za nasze grzechy. Bl z powodu bezdennej zoci ludzkiej, wydajcej Jezusa na mier. Zadouczynienie za tych, ktrzy z uporem usiuj uczyni daremn Chrystusow ofiar na Krzyu.

* * *

3. Pojednania, zrozumienia, przebaczenia — oto czego potrzeba.

Nie stawiaj nigdy krzya po to tylko, by przypomnie, e czowiek zabi czowieka. Taki krzy byby sztandarem szatana.

Krzy Chrystusa jest milczeniem, przebaczeniem i modlitw za wszystkich, aby wszyscy znaleli pokj.

* * *

4. Mistrz przechodzi wci od nowa bardzo blisko nas. Patrzy na nas...I jeli ty spojrzysz na Niego, jeli Go bdziesz sucha, jeli Go nie odepchniesz, On ci nauczy nada wszystkim twoim czynom sens nadprzyrodzony...A wtedy i ty, gdziekolwiek si znajdziesz, bdziesz rozsiewa otuch, rado i pokj.

* * *

5. eby nie wiem jak kocha, nigdy nie bdziesz kocha wystarczajco.

Serce ludzkie ma niesychan zdolno poszerzania si. Kiedy kocha, poszerza si w crescendo uczucia, zrywajc wszelkie pta.

Jeli kochasz Pana Jezusa, nie bdzie takiego stworzenia, ktre nie znalazoby miejsca w twoim sercu.

Poprzedni Nastpny