Josemaría Escrivá Obras
7

Tu za murami miasta Jezus sania si znowu z wyczerpania. Jezus upada po raz drugi wrd krzykw tumu i popychania onierzy.

Sabo ciaa i gorycz duszy spowodoway ponowny upadek Jezusa. Wszystkie grzechy ludzkie — take moje — ci na Jego Najwitszym Czowieczestwie.

On si obarczy naszym cierpieniem, On dwiga nasze boleci, a mymy Go za skazaca uznali, chostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On by przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spada Na chosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,4-5).

Jezus omdlewa, ale Jego upadek nas podnosi, Jego mier nas wskrzesza.

Na nasz skonno powracania do za Jezus odpowiada nieustann gotowoci odkupienia, obfitoci przebaczenia. I aeby nikt z nas nie uleg rozpaczy, ponownie z najwikszym wysikiem wstaje obejmujc Krzy.

Oby nasze potknicia i poraki nie oddzieliy nas nigdy od Niego. Jak sabe dziecko rzuca si skruszone w mocne ramiona swego ojca, tak ty i ja uchwymy si jarzma Jezusa. Tylko taka skrucha i taka pokora przeksztac nasz ludzk sabo w Bo moc.

Rozwaanie

1. Jezus upada pod ciarem drzewa...My — poniewa pocigaj nas rzeczy ziemskie.

Jezus woli upa ni porzuci Krzy. W ten sposb Chrystus leczy obojtno, ktra nas powala.

* * *

2. Skd twoje zaamanie? Czy z powodu twoich ndz? Czy z powodu powtarzajcych si poraek? Czy z powodu chwili upadku, tak wielkiego upadku, e si go nigdy nie spodziewa?

Bd szczery. Otwrz swe serce. Zobacz, e jeszcze nic nie jest stracone. Moesz jeszcze i naprzd, i to z wiksz mioci, z gortszym uczuciem, wiksz moc.

Szukaj schronienia w synostwie Boym: Bg jest twoim najbardziej ci miujcym Ojcem. To da ci pewno, bdzie gruntem, na ktrym zaczepi si kotwica, jeli nawet na powierzchni ycia rnie dzia si bdzie. I znajdziesz rado, si, optymizm i — zwycistwo!

* * *

3. Powiedziae mi: Ojcze, przeywam naprawd cikie chwile.

A ja ci odpowiedziaem cicho: We na swoje ramiona tylko czstk tego krzya, tylko ma czstk. A jeli nawet jej nie potrafisz dwiga...pozostaw wszystko na mocnych ramionach Chrystusa. I ju teraz powtarzaj za mn: Panie, Boe mj, w rce Twoje oddaj przeszo, teraniejszo i przyszo, rzeczy mae i due, troch i wiele, sprawy doczesne i wieczne.

I bd spokojny.

* * *

4. Czasami stawiaem sobie pytanie: Czyje mczestwo jest wiksze: czy tego, kto przyjmuje mier za wiar z rk nieprzyjaci Boga, czy te tego, kto latami suy Kocioowi i duszom nie szukajc niczego innego, starzeje si umiechajc i nie zauwaony przechodzi przez ycie...

Wedug mnie bardziej bohaterskie jest ciche mczestwo w ukryciu...Twoja droga jest wanie taka.

* * *

5. By pj za Panem Jezusem, by by naprawd blisko Niego, winnimy zdepta wasne “ja” pokor, tak jak toczy si winogrona w kadzi.

Kiedy zdepczemy nasz ndz — a jestemy ndz — wwczas On zamieszka w naszej duszy. Jak w Betanii bdzie mwi do nas, a my do Niego, w szczerej przyjacielskiej rozmowie.

Poprzedni Nastpny