Josemaría Escrivá Obras
6

Nie mia On wdziku ani te blasku, aby na Niego popatrze, ani wygldu, by si nam podoba. Wzgardzony i odepchnity przez ludzi, M boleci, oswojony z cierpieniem, jak kto, przed kim si twarze zakrywa, wzgardzony tak, i mielimy Go za nic (Iz 53,2-3).

Oto Ten, ktry przechodzi obok, jest Synem Boym, zapamitaym...w Mioci! Pewna kobieta, imieniem Weronika, przepycha si przez tum, niesie zoone lniane ptno, ktrym nabonie ociera twarz Jezusa. Pan zostawia odbicie swego witego Oblicza na trzech czciach chusty.

Ukochane oblicze Jezusa, umiechajce si kiedy do dzieci i chwalebnie przemienione na grze Tabor, jest teraz jakby przesonite blem. Ale ten bl jest naszym oczyszczeniem, pot i krew, ktre znieksztacaj i zamazuj Jego rysy, oczyszczaj nas.

Panie Jezu, spraw, aebym si zdecydowa zerwa — poprzez pokut — t wstrtn mask, ktr uformowaem sam sobie z moich ndz...Wtedy i tylko wtedy, idc drog kontemplacji i zadouczynienia, stopniowo i wiernie odtworzymy w naszym yciu gwne rysy Twojego ycia. Bdziemy coraz bardziej upodabnia si do Ciebie.

Staniemy si drugimi Chrystusami, samym Chrystusem, ipse Christus.

Rozwaanie

1. Nasze grzechy byy przyczyn Mki: owych tortur, ktre znieksztaciy najmilsze oblicze Jezusa, perfectus Deus, perfectus homo (prawdziwego Boga i prawdziwego Czowieka). Take i teraz nasze ndze przeszkadzaj nam kontemplowa Pana, przesaniajc i znieksztacajc Jego posta.

Kiedy wzrok si mci, kiedy oczy zachodz mg, powinnimy zwrci si w stron wiata. Chrystus powiedzia: Ego sum lux mundi (J 8,12), Ja jestem wiatoci wiata. I doda: Kto idzie za Mn, nie bdzie chodzi w ciemnoci, lecz bdzie mia wiato ycia.

* * *

2. Szukaj czsto bliskoci Najwitszego Czowieczestwa Jezusa...A Jezus umieci w duszy twojej nienasycony gd, niepowstrzymane pragnienie ogldania Jego Oblicza.

W tym stanie tsknoty, ktrej nie sposb umierzy na tej ziemi, znajdziesz nieraz pociech dla siebie.

* * *

3. wity Piotr pisze: za porednictwem Jezusa Chrystusa zostay nam przez Boga udzielone drogocenne i najwiksze obietnice, abycie si przez nie stali uczestnikami Boskiej natury (2 P 1,4).

To nasze ubstwienie nie oznacza, e przestajemy by istotami ludzkimi...Pozostaniemy ludmi, tak, ale ludmi penymi wstrtu do grzechu cikiego, ludmi, ktrzy brzydz si te grzechami powszednimi, ludmi, ktrzy cho dowiadczaj codziennie swojej saboci rwnie dobrze wiedz o Boej mocy.

Tak wic nic nie zdoa nas powstrzyma: ani wzgld ludzki, ani namitnoci, ani ciao, ktre si buntuje, bo nie jestemy czyci, ani pycha, ani...samotno.

Chrzecijanin nigdy nie jest sam. Jeli czujesz si opuszczony, to dlatego, e nie chcesz spojrze na Chrystusa, ktry przechodzi tak blisko ciebie...moe z Krzyem.

* * *

4. Ut in gratiarum semper actione maneamus! — Obymy zawsze trwali w dzikczynieniu! Boe mj, dziki, dzikuj za wszystko: za przeciwnoci, za to, czego nie rozumiem, za to, co sprawia mi cierpienie.

Ciosy mota i duta s konieczne, aby usun z bloku marmuru to, co jest zbyteczne dla powstajcego posgu. W ten sposb Bg rzebi w duszach obraz swego Syna! Dzikuj Bogu za t Jego mio!

* * *

5. Jeli my, chrzecijanie, czujemy si nieszczliwi, to dlatego, e yciu nie nadajemy penego, Boego sensu.

Chocia rka czuje ukucia kolcw, oczy dostrzegaj bukiet przepiknych, pachncych r.

Poprzedni Nastpny