Josemaría Escrivá Obras
2

Poza miastem, na pnocny zachd od Jerozolimy, jest wzniesienie, ktre po aramejsku zwie si Golgota, po acinie locus Calvariae — miejsce Czaszki albo Kalwaria.

Jezus oddaje si bezbronny w rce katw. Nic nie zostaje Mu oszczdzone: na Jego ramiona spada ciar habicego krzya. Ale Krzy stanie si dziki mioci tronem Jego majestatu.

Mieszkacy Jerozolimy i obcy, przybyli tu z okazji Paschy, tumnie zalegaj ulice miasta, aby zobaczy przechodzcego Jezusa Nazarejczyka, Krla ydowskiego. Sycha haas i krzyki, od czasu do czasu zalega cisza. Pewnie wtedy Jezus zatrzymuje na kim swj wzrok:

Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje (Mt 16,24).

Z jak mioci Jezus obejmuje drzewo, ktre Mu mier przyniesie!

Czy nie jest prawd, e kiedy przestajesz ba si Krzya, tego, co ludzie nazywaj krzyem, kiedy przysposobisz swoj wol, by zaakceptowa wol Bo, jeste szczliwy i nikn wszelkie troski, cierpienia fizyczne czy duchowe?

Prawdziwie lekki i godny mioci jest Krzy Jezusa. Tam bl si nie liczy, jedynie rado, e jest si wspodkupicielem z Nim.

Rozwaanie

1. Z wolna formuje si pochd...Jezus, wyszydzony, jest obiektem kpin dla tych, co Go otaczaj. Wanie On — ktry przeszed przez wiat dobrze czynic i uzdrawiajc wszystkich (por. Dz 10,38).

Dobrego Nauczyciela, Jezusa, Tego, ktry wyszed naprzeciw nam, gdy bylimy jeszcze daleko, prowadz na miejsce stracenia.

* * *

2. Przygotowano orszak, dug procesj, jakby na jakie wito. Sdziowie chc zasmakowa zwycistwa, gotujc mczarni dug i bezlitosn.

mier Jezusa nie bdzie tylko momentem...Dano Mu czas, aby Jego cierpienie i Jego mio utosamiy si z Wol Boga, najbardziej godn umiowania. Ut facerem voluntatem tuam, Deus meus, volui, et legem tuam in medio cordis mei (Ps 39,9): Jest moj radoci, mj Boe, czyni Twoj wol, a Prawo Twoje mieszka w moim wntrzu.

* * *

3. Im bardziej bdziesz Chrystusowy, tym wicej bdziesz mia aski, by skutecznie dziaa na ziemi i by szczliwy w wiecznoci.

Ale musisz podj decyzj, e pjdziesz drog powice. Krzy na ramionach, umiech na ustach i wiato w duszy.

* * *

4. Syszysz odzywajcy si w tobie gos: “jak ciy to brzemi, ktre przyje dobrowolnie!...” To gos diaba; ciar twojej...pychy.

Pro Pana o pokor, a rwnie ty zrozumiesz sowa Jezusa: jugum enim meum suave est, et onus meum leve (Mt 11,30), co lubi swobodnie tak tumaczy: jarzmo moje jest wolnoci, moje jarzmo jest mioci, moje jarzmo jest jednoci, moje jarzmo jest yciem, moje jarzmo jest skutecznoci.

* * *

5. Wok siebie odczuwasz atmosfer lku przed Krzyem, przed Krzyem Paskim. Krzyem zaczto nazywa ju wszystkie rzeczy niemie, jakie przytrafiaj si w yciu. Nie potrafimy przeywa ich ju w postawie dzieci Boych, w perspektywie nadprzyrodzonej. Dochodzi do tego, e usuwa si krzye ustawiane wzdu drg przez naszych przodkw!

Poprzez Mk Chrystusa przesta by symbolem kary, sta si znakiem zwycistwa. Krzy jest godem Odkupiciela: in quo est salus, vita et resurrectio nostra: w nim jest nasze zbawienie, nasze ycie i zmartwychwstanie nasze.

Poprzedni Nastpny