Josemaría Escrivá Obras
14

W ogrodzie, w pobliu Kalwarii, Jzef z Arymatei kaza wyku dla siebie w skale nowy grb. Poniewa za bya wigilia wielkiego wita Paschy ydowskiej, tam skadaj Jezusa. Potem Jzef przed wejciem do grobu zatoczy duy kamie i odszed (Mt 27,60).

Jezus przyszed na wiat nic nie majc na wasno i opuci nas nie majc nic wasnego — nawet grb, w ktrym spoczywa, nie naley do Niego.

Matka Jezusowa — moja Matka — i niewiasty, ktre szy z Galilei za Mistrzem, przyjrzawszy si dokadnie zoeniu do grobu, odchodz. Zapada noc.

Teraz wszystko jest skoczone. Dzieo naszego Odkupienia zostao dokonane. Jestemy od nowa dziemi Boymi, poniewa Jezus umar za nas i Jego mier nas odkupia.

Empti enim estis pretio magno! (1 Kor 6,20), ty i ja drogo zostalimy wykupieni.

Powinnimy nasze ycie uczyni yciem i mierci Chrystusa. Umrze umartwiajc si i pokutujc, aby Chrystus y w nas przez Mio. Powinnimy przeto i ladami Chrystusa z gorcym pragnieniem wspodkupienia wszystkich dusz.

Da ycie za innych. Tylko w ten sposb yje si yciem Jezusa Chrystusa. Tylko tak mona zjednoczy si z Nim.

Rozwaanie

1. Nikodem i Jzef z Arymatei, potajemni uczniowie Chrystusa, wstawiaj si za Nim, wykorzystujc swoje wysokie stanowiska. W godzinie osamotnienia i cakowitego opuszczenia, pogardy, wanie wtedy wystpuj audacter (Mk 15, 43)...: heroiczna odwaga!

Razem z nimi chc podej do stp Krzya, przylgn do zimnego Ciaa, do zwok Chrystusa, ogniem mojej mioci...Gwodzie usun moimi aktami zadouczynienia i moimi umartwieniami. Owin Go w nowe przecierado mojego czystego ycia i pogrzebi Go w moim sercu jak w ywej skale, z ktrej nikt mi Go nie bdzie mg wyrwa. Tam — Panie Jezu — moesz spoczywa!

Nawet kiedy cay wiat Ci opuci i wzgardzi Tob...serviam! — bd Ci suy, Panie.

* * *

2. Wiecie bowiem, e z waszego, odziedziczonego po przodkach, zego postpowania zostalicie wykupieni nie czym przemijajcym, srebrem lub zotem, ale drogocenn krwi Chrystusa (1 P 1,18-19).

Nie naleymy do siebie samych. Jezus Chrystus wykupi nas swoj Mk i mierci. Wczy nas w swoje ycie. Od tej pory istnieje tylko jeden sensowny sposb ycia na ziemi: umrze z Chrystusem, by zmartwychwsta z Nim, tak by mc powiedzie z Apostoem: ju nie ja yj, lecz yje we mnie Chrystus (Ga 2,20).

* * *

3. Mka Jezusa jest niewyczerpanym rdem ycia.

Nieraz odczuwamy w sobie to radosne pragnienie, ktre kazao Panu Jezusowi i do Jerozolimy, kiedy indziej trwog agonii zakoczon dopiero na Kalwarii...Albo te chwa Jego triumfu nad mierci i grzechem. Lecz zawsze, zawsze jest to mio — radosna, bolesna, chwalebna mio — Serca Jezusowego.

* * *

4. Myl najpierw o innych. W ten sposb przejdziesz t ziemi popeniajc co prawda bdy, ktre s nie do uniknicia, ale zostawiajc po sobie lad dobra.

A kiedy nadejdzie godzina mierci, a nadejdzie nieubaganie, przyjmiesz j z radoci, jak Chrystus, poniewa tak jak On, i my zmartwychwstaniemy, aby otrzyma nagrod Jego Mioci.

* * *

5. Kiedy pomyl, e jestem zdolny do wszystkich tych okropnoci i bdw popenianych przez ludzi najpodlejszych, dobrze rozumiem, e mog nie pozosta wierny...Ale ta niepewno jest jeszcze jednym objawem troski Boga miujcego, bo sprawia, e musz trwa jak dziecko w objciach Ojca, walczc codziennie cho troch, by nie oddali si od Niego.

Tak wic jestem pewien, e Bg nie wypuci mnie ze swojej rki. Czy moe niewiasta zapomnie o swym niemowlciu, ta ktra kocha syna swego ona? A nawet gdyby ona zapomniaa, Ja nie zapomn o tobie (Iz 49,15).

Poprzedni