Josemaría Escrivá Obras
13

Pogrona w blu Maryja stoi obok Krzya. I Jan z Ni. Ale zapada wieczr i ydzi nalegaj, eby usun martwe ciao Pana Jezusa.

Po otrzymaniu od Piata zezwolenia, wymaganego przez prawo rzymskie, aby mona byo pogrzeba skazaca, przybywa na Kalwari czowiek prawy i sprawiedliwy, imieniem Jzef, czonek Wysokiej Rady. Nie przysta on na ich uchwa i postpowanie. By z miasta ydowskiego Arymatei i oczekiwa krlestwa Boego (k 23,50-51). Jest z nim take Nikodem, ten, ktry po raz pierwszy przyszed do Jezusa w nocy, i przynis okoo stu funtw mieszaniny mirry i aloesu (J 19,39).

Obaj nie wystpowali publicznie jako uczniowie Jezusa, nie byli obecni przy dokonywaniu wielkich cudw ani nie towarzyszyli Mu podczas triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Teraz, w trudnej chwili, kiedy inni uciekli, nie boj si jednak opowiedzie za Panem Jezusem.

Zdejmuj z Krzya ciao Jezusa i skadaj je w ramionach Jego Najwitszej Matki. Bl Maryi si odnawia.

— Dokd odszed twj umiowany, o najpikniejsza z niewiast? W ktr stron zwrci si miy twj, bymy go wraz z tob szukay? (Pnp 6,1).

Najwitsza Maryja Panna jest nasz Matk — nie chcemy i nie moemy zostawi Jej samej.

Rozwaanie

1. Przyszed zbawi wiat, a swoi wyparli si Go przed Piatem.

Nauczy nas drogi ku dobru, a powlekli Go drog ku Kalwarii.

By wzorem we wszystkim, a opowiedzieli si za rabusiem i morderc.

Urodzi si, by przebacza, a — bez powodu — skazali Go na mk.

Przyszed ciekami pokoju, a wypowiedzieli Mu wojn.

By wiatem, a oddali go mocom ciemnoci.

Przynosi mio, a odpacono Mu nienawici.

Przyszed, aby by Krlem, a ukoronowali Go cierniem.

Uczyni si sug, by uwolni nas od grzechu, a przybili Go do Krzya.

Przyj ciao, by da nam ycie, a my odpacilimy Mu mierci.

* * *

2. Nie rozumiem znaczenia, jakie dajesz pojciu “chrzecijanin”.

Czy wydaje ci si suszne, e Pan Jezus umar na krzyu, a ty zadowalasz si tym, e “jako tam yjesz”?

Czyby to twoje “jako tam yj” byo t drog wsk i wyboist, o ktrej mwi Jezus?

* * *

3. Nie poddawaj si nigdy zniechceniu w twoim apostolstwie. Nie przegrae, jak i Chrystus nie przegra na Krzyu! Odwagi!...Id dalej pod prd, chroniony przez Niepokalane i Macierzyskie Serce Najwitszej Maryi Panny: Sancta Maria, refugium nostrum et virtus! — jeste moj ucieczk i moc!

Spokj, pogoda...Bg ma niewielu przyjaci tu na ziemi. Nie chciej ucieka od wiata. Nie unikaj dwigania trudu, nawet jeli nieraz dni wydaj ci si zbyt dugie.

* * *

4. Jeli chcesz by wierny, bd bardzo Maryjny.

Nasza Matka — od Zwiastowania Anielskiego a do udrki u stp Krzya — Jej serce i ycie naleay tylko do Jezusa.

Uciekaj si do Maryi z czuym uczuciem synowskim, a Ona wyjedna ci t wierno i to powicenie, jakich pragniesz.

* * *

5. “Nic nie znacz, nic nie mog, nic nie mam, jestem niczym...”

Ale Ty, Panie Jezu, wstpie na Krzy, aebym mg czerpa z Twych nieskoczonych zasug. Stamtd take bior zasugi Matki Boej — s one moje, bo jestem Jej dzieckiem — oraz w. Jzefa. Zabior te witym i duszom oddanym Bogu ich cnoty...

Potem jednym spojrzeniem obejm moje ycie i powiem: Boe mj, oto noc pena ciemnoci. Tylko od czasu do czasu zabynie jaki punkt janiejszy, bo wielkie jest Twoje miosierdzie, ale moja odpowied tak ndzna...Ofiaruj Ci to wszystko, Panie, nic innego nie mam.

Poprzedni Nastpny