Josemaría Escrivá Obras
10

Pan Jezus dociera na Kalwari. Podaj Mu wino zmieszane z ci, majce dziaa jak narkotyk, by nieco zmniejszy bl krzyowania. Jezus — skosztowawszy przez wdziczno za litociw posug — nie chcia pi (Mt 27, 34). Poddaje si mierci, zachowujc pen wolno Mioci.

Pniej onierze ograbiaj Jezusa z szat.

Od stopy nogi do szczytu gowy nie ma w nim czci nietknitej: rany i sice i opuchnite prgi, nie opatrzone ani przewizane, ni zagodzone oliw (Iz 1,6).

Kaci bior Jego szaty i dziel na cztery czci. Ale tunika jest bez szww, mwi przeto midzy sob:

Nie rozdzierajmy jej, ale rzumy o ni losy, do kogo ma nalee (J 19, 24).

W ten sposb wypenio si znowu Pismo: Moje szaty dziel midzy siebie i los rzucaj o moj sukni (Ps 22,19).

Jest to obnaenie, ogoocenie, najcakowitsze ubstwo. Panu Jezusowi nie zostao nic prcz belki drzewa.

Drog do Boga jest Chrystus, ale Chrystus jest na Krzyu. Aeby za wspi si na Krzy, trzeba mie serce wolne, oderwane od rzeczy ziemskich.

Rozwaanie

1. Od pretorium do Kalwarii spaday na Jezusa wymylania oszalaego posplstwa, brutalno onierzy, drwiny Sanhedrynu...szyderstwa i blunierstwa...Ani jednej skargi, ani jednego sowa sprzeciwu. Nawet wwczas, gdy brutalnie odrywaj szaty z poranionego ciaa.

Teraz widz niedorzeczno tego, e tyle razy prbowaem si usprawiedliwia, e wypowiadaem tyle sw pustych. Mocne postanowienie: w milczeniu pracowa i cierpie dla mego Pana.

* * *

2. Poranione ciao Jezusa jest naprawd rzeb boleci...

Rozpoznaj w nim swj kontrast: tyle we mnie wygodnictwa, tyle zachcianek, tyle niedbalstwa, tyle sknerstwa...I przeczulenie, z jakim troszcz si o moje ciao.

Panie Jezu, przez Twoj Mk i przez Twj Krzy daj mi si, bym y w umartwieniu zmysw i bym wykorzeni wszystko, co oddala mnie od Ciebie.

* * *

3. Tobie, ktry si tak atwo zniechcasz, powtrz co bardzo pocieszajcego: Bg nie odmawia swej aski temu, kto robi, co moe. Nasz Pan jest Ojcem. Jeli wic syn mwi Mu w ciszy swego serca: Ojcze mj niebieski, oto przychodz do Ciebie, dopom mi; jeli przy tym zwrci si do Matki Boej, ktra jest nasz Matk, to pjdziesz naprzd.

Ale Bg jest wymagajcy. da prawdziwej mioci; nie chce zdrajcw. Trzeba by wiernym w tej nadprzyrodzonej walce, ktra oznacza szczcie na ziemi za cen powicenia.

* * *

4. Prawdziwe przeszkody, ktre ci oddzielaj od Jezusa —pycha, zmysowo...— przezwyciy trzeba modlitw i pokut. A modlitw i umartwieniem jest take troska o drugich, a zapominanie o sobie. Jeli tak y bdziesz, zobaczysz, e wikszo twych przeciwnoci zniknie.

* * *

5. Kiedy walczymy o to, by by naprawd ipse Christus, samym Chrystusem, wwczas w naszym yciu element ludzki splata si z boskim. Wszystkie nasze wysiki — rwnie te najmniej znaczce — zyskuj wymiar ponadczasowy, bo zczone s z ofiar Chrystusa na Krzyu.

Poprzedni Nastpny