Josemaría Escrivá Obras
1

Ju mina godzina dziesita rano. Proces dobiega koca. Brak przekonujcych dowodw. Sdzia wie, e wrogowie Jezusa wydali Go z zawici i prbuje absurdalnego wybiegu: kae wybiera midzy Barabaszem, zoczyc oskaronym o kradzie i zabjstwo, a Jezusem, ktry zwie si Chrystusem. Tum wybiera Barabasza. Piat woa:

C wic mam uczyni z Jezusem? (Mt 27,22)

Wszyscy odpowiadaj: — Na krzy z Nim!

Sdzia nalega: — C waciwie zego uczyni?

Lecz oni jeszcze goniej krzycz: — Na krzy z Nim!

Piat, przestraszony wzrastajcym wzburzeniem, kae przynie wody i obmywa swoje rce na oczach tumu mwic:

Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz (Mt 27,24).

I rozkazawszy Jezusa ubiczowa, wydaje Go na ukrzyowanie. Milkn nienawistne, optane usta, Bg wydaje si pokonany.

Jezus jest sam. Dalekie s dni, kiedy sowo Czowieka-Boga zapalao wiato nadziei w sercach. Odeszy szeregi chorych, ktrzy odzyskali zdrowie. Przebrzmiay triumfalne okrzyki Jerozolimy witajce Pana przybywajcego na agodnym osioku.

O, gdyby ludzie w inny sposb odpowiedzieli na mio Bo! Gdybymy — ty i ja — rozpoznali Dzie Paski!

Rozwaanie

1. Jezus modli si w Ogrjcu: Pater mi (Mt 26,39), Abba, Pater! (Mk 14,36).

Bg jest moim Ojcem, take wtedy, kiedy zsya na mnie cierpienie. Czule mnie kocha, nawet wtedy, gdy rani. Jezus cierpi, aby wypeni wol Ojca...A ja, ktry chc wypeni najwitsz wol Boga, idc ladami Mistrza, czy mog narzeka, jeli cierpienie jest towarzyszem mojej drogi?

Cierpienie bdzie pewnym znakiem mego przyjcia na syna, gdy Bg traktuje mnie tak samo jak swego Boskiego Syna. Mog przeto jak On jcze i paka sam w moim Getsemani, ale — powalony na ziemi, uznajc wasn nico — wznios a do Boga okrzyk wychodzcy z gbi mej duszy: Pater mi, Abba, Pater,...Fiat! (Ojcze mj, Abba, Ojcze...niech si stanie!).

* * *

2. Pojmanie ...venit hora: ecce Filius hominis tradetur in manus peccatorum (...Przysza godzina: oto Syn Czowieczy bdzie wydany w rce grzesznikw Mk 14,41)...Czyby czowiek grzeszny mia swoj godzin? Tak, ale Bg ma swoj wieczno!...

Jezus w wizach! Powrozy, ktrymi On dobrowolnie pozwoli si zwiza, zwicie i mnie, i sprawcie, bym cierpia z moim Panem, aeby upokorzy miertelne ciao. Albowiem — nie ma prodkw — albo ja je unicestwi, albo ono mnie upodli. Lepiej by niewolnikiem mojego Boga, ni niewolnikiem mojego ciaa.

* * *

3. Podczas symulowanego procesu Jezus milczy. Jezus autem tacebat (Mt 26,63). Pniej odpowiada na pytania Kajfasza i Piata...Nie skieruje ani sowa do rozwizego i zmysowego Heroda (por. k 23,9): Grzech rozwizoci tak znieprawia czowieka, e nie dosyszy on nawet gosu Zbawiciela.

Jeli w tak wielu rodowiskach stawiaj opr prawdzie, milcz i mdl si, umartwiaj si...i ufaj. Bo take w duszach, ktre wydaj si stracone, pozostaje, a do koca, zdolno powrotu do umiowania Boga.

* * *

4. Zaraz zostanie ogoszony wyrok. Na ironiczn uwag Piata: — Ecce rex vester! (Oto krl wasz, J 19,14), najwysi kapani odpowiadaj z wciekoci: Poza Cezarem nie mamy krla (J 19,15).

Panie! Gdzie s Twoi przyjaciele? Gdzie Twoi poddani? Porzucili Ci wszyscy. I to porzucenie trwa ju dwadziecia stuleci...Wszyscy uciekamy od Krzya, od Twojego witego Krzya.

Krew, udrka, samotno i nieugaszone pragnienie dusz —stanowi Twj krlewski orszak.

* * *

5. Ecce homo! (J 19,5). Serce si ciska, gdy kontempluje Najwitsze Czowieczestwo Pana, ktre stao si jedn ran.

A gdy kto zapyta: — C to za rany masz na twoim ciele? Wwczas odpowie: Tak mnie pobito w domu moich najmilszych (Za 13,6).

Spjrz na Jezusa. Kada rana jest wyrzutem; kady lad po batogu — napomnieniem, by wzbudzi al za twoje i moje grzechy.

Poprzedni Nastpny