Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 960: Podobnie jak na huk oceanu składa się szum poszcze....
• Punkt 961: Musisz być “człowiekiem Bożym”, człowi....
• Punkt 962: Jedność. — Jedność i podporząd....
• Punkt 963: Tylko nie twórzcie w swojej pracy żadnych “k....
• Punkt 964: Powiedziałeś mi przygnębiony: “Tyle jes....
• Punkt 965: Ciesz się, gdy widzisz, że inni pracują w dob....
• Punkt 966: świadczy to, że nie masz dobrego ducha, je....
• Punkt 967: Daremnie trudzisz się tyloma działaniami zewnętrzn....
• Punkt 968: Z radością błogosławię cię, synu, za wia....
• Punkt 969: Ci, którzy pozostawiając innym działanie, mod....
• Punkt 970: To prawda, że określiłem twoje dyskretne apos....
• Punkt 971: Bardzo mi się podoba twoje nabożeństwo do pierwszy....
• Punkt 972: Gdy realizujesz swoje “apostolstwo dyskrecji....
• Punkt 973: Słowa w porę wyszeptane do ucha przyjacielowi, któ....
• Punkt 974: “Apostolstwo wspólnego posiłku”: to od....
• Punkt 975: Pilną sprawą jest rechrystianizacja rozr....
• Punkt 976: Wypisałeś mi cały panegiryk na cześć ....
• Punkt 977: “List przyszedł do mnie w czasie, w którym b....
• Punkt 978: Venite post me, et faciam vos fieri piscatores ....
• Punkt 979: Lekceważenie tego, co mało kosztuje, jest bardzo l....
• Punkt 980: “Czyż nie wolno nam brać ze sobą niewia....
• Punkt 981: “Następnie — czytamy w ósmym rozdziale ....
• Punkt 982: Kobieta jest mocniejsza od mężczyzny i wierniejsza....