Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 639: Milczenia nigdy nie bdziesz aowa. Mwienia ....
• Punkt 640: Jak moesz nalega, aby dochowano tajemnicy...? Pr....
• Punkt 641: Dyskrecja nie jest ani tajemniczością, a....
• Punkt 642: Dyskrecja to... delikatnoś. — Czy nie o....
• Punkt 643: Nie ujawniaj zbyt atwo wewntrznych spraw swojej ....
• Punkt 644: Milcz. Nie zapominaj, e twj idea jest jak ś....
• Punkt 645: Jak owocne jest milczenie! — Energia, ktr....
• Punkt 646: Gdybyś by bardziej dyskretny, nie narzekaby....
• Punkt 647: Nie staraj si, eby koniecznie ci “zrozumi....
• Punkt 648: Jeśli bdziesz milcze, twoje poczynania apos....
• Punkt 649: Ciągle ta potrzeba widowiska! — ąd....
• Punkt 650: Sporo jest osb — świtych — ktre ....
• Punkt 651: “Roślina moe zapuści korzenie i ....
• Punkt 652: Dyskrecja to cnota nielicznych. — Kto oczerni....
• Punkt 653: Jaki przykad dyskrecji daje nam Matka Boa! Nawe....
• Punkt 654: Zoś wyostrzya ci jzyk. Milcz!....
• Punkt 655: Nigdy nie mgbym przesadzi w podkreślaniu z....
• Punkt 656: Milcz zawsze, gdy czujesz, e zaczyna w tobie nara....