Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 614: W pracach apostolskich nie ma małego nieposłuszeńs....
• Punkt 615: Hartuj swoją wolę, wzmacniaj swoją wolę,....
• Punkt 616: To twoje zwlekanie, ta twoja bierność, to wzb....
• Punkt 617: Bądźcie posłuszni jak posłuszne jest nar....
• Punkt 618: Nieprzyjaciel: “Będziesz posłuszny...? Nawet....
• Punkt 619: Inicjatywa. — Powinieneś ją przejaw....
• Punkt 620: Jeśli posłuszeństwo nie przynosi ci pokoju, o....
• Punkt 621: Wielka szkoda, gdy przełożony nie daje ci dobrego ....
• Punkt 622: Jak dobrze pojąłeś, czym jest posłuszeńs....
• Punkt 623: Każą ci wykonać coś, co wydaje ci się ja....
• Punkt 624: Hierarchia. — Każdy element na swoim miejscu.....
• Punkt 625: Twoje posłuszeństwo nie zasługuje na takie miano, ....
• Punkt 626: Prawda, Panie, że przyniosła Ci wielką pociec....
• Punkt 627: Twoje posłuszeństwo powinno być nieme. Ten twój ję....
• Punkt 628: Jeżeli tak trudno być ci posłusznym, przypomnij so....
• Punkt 629: Och, jakże wielka jest potęga posłuszeństwa! —....