Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 754: Oto klucz, który otwiera bramę Królestwa Niebieski....
• Punkt 755: Od tego, czy ty i ja postępujemy tak, jak chce Bóg....
• Punkt 756: Jesteśmy głazami, kamiennymi blokami, które s....
• Punkt 757: Rezygnacja...? Pogodzenie się z wolą Bożą....
• Punkt 758: Całkowite poddanie się woli Bożej nieodłączni....
• Punkt 759: Pokój, pokój! — mówisz. — Pokój jest... ....
• Punkt 760: Rozumowanie przynoszące pokój, które Duch ....
• Punkt 761: Człowieku wolny, poddaj się dobrowolnej służbie, a....
• Punkt 762: Akt całkowitego utożsamienia się z Wolą Boż&#....
• Punkt 763: Nie wahaj się: pozwól, aby z serca wypłynęło fiat ....
• Punkt 764: Im bliżej Boga znajduje się apostoł, tym ma ducha ....
• Punkt 765: Bardziej pragnę Twojej woli, Boże mój, niż samej c....
• Punkt 766: Zawierzenie woli Bożej to sekret szczęśliwo&#....
• Punkt 767: To zawierzenie jest właśnie warunkiem niezbęd....
• Punkt 768: Gaudium cum pace — radość i pokój....
• Punkt 769: święta obojętność nie oznacza oschłego s....
• Punkt 770: Gdy masz za mało, nie jesteś mniej szczęś....
• Punkt 771: Bóg wywyższa tych, którzy spełniają Jego wolę....
• Punkt 772: Pytaj sam siebie wiele razy dziennie: “Czy w....
• Punkt 773: Jezu, to, czego Ty chcesz... ja miłuję.....
• Punkt 774: Kolejne stopnie: pogodzić się z wolą Bożą....
• Punkt 775: Panie, jeśli taka jest Twoja wola, przemień m....
• Punkt 776: Nie wpadnij w błędne koło, rozumując: jeś....
• Punkt 777: Twoja własna wola, twoje własne zdanie — oto,....
• Punkt 778: To kwestia kilku chwil... Przed rozpoczęciem jakie....