Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 517: Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecc....
• Punkt 518: Jakaż to radość móc powiedzieć z całego serca....
• Punkt 519: Ten okrzyk — serviam! — oznacza ....
• Punkt 520: Katolicki, apostolski, rzymski! — Cieszy mnie....
• Punkt 521: Jakże dobry jest Chrystus, iż pozostawił swemu Ko&....
• Punkt 522: Miej cześć i szacunek dla świętej liturg....
• Punkt 523: Powiedziano kiedyś, że Kościół śpie....
• Punkt 524: “Trzeba śpiewać, dużo śpiewać!R....
• Punkt 525: Mieć duszę “katolicką” — to ....
• Punkt 526: Jeżeli nie okazujesz najwyższej czci dla stanu kap....
• Punkt 527: Niewiasta, która w domu Szymona trędowatego w Beta....