Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 56: “Materiał na świętego”. — Ta....
• Punkt 57: Obcuj często z Duchem świętym — Wielkim ....
• Punkt 58: Nie utrudniaj dzieła Pocieszyciela. Zjednocz się z....
• Punkt 59: Musisz poznać tę niezawodną prawdę: własny ro....
• Punkt 60: Skoro bez pomocy architekta nie przystąpiłby&....
• Punkt 61: Gdy człowiek świecki czyni się nauczycielem m....
• Punkt 62: Kierownik duchowy. — Potrzebujesz go, aby się....
• Punkt 63: Uważasz się za kogoś wyjątkowego: twoje ....
• Punkt 64: Nie ukrywaj przed kierownikiem duchowym podszeptów....
• Punkt 65: Skąd ta niechęć do przyjrzenia się samemu sob....
• Punkt 66: Kapłan — kimkolwiek by był — jest zawsze....
• Punkt 67: Raz jeszcze — choćbyś dobrze to wiedział....
• Punkt 68: Słowo “prezbiter” etymologicznie odpow....
• Punkt 69: Jakiż brak delikatności ducha i jaki brak sza....
• Punkt 70: Raz jeszcze podkreślam: te żarty — kpiny....
• Punkt 71: Jakże powinniśmy podziwiać czystość kapł....
• Punkt 72: Nie narażaj kapłana na sytuację, w której mógłby u....
• Punkt 73: Zabolało cię — jakby ktoś wbił ci sztyle....
• Punkt 74: Kochać Boga i nie szanować kapłana... jest rzecz&#....
• Punkt 75: Tak jak dobrzy synowie Noego okryj płaszczem miłos....
• Punkt 76: Jeżeli nie masz planu życia, nigdy nie będziesz os....
• Punkt 77: “To podporządkowanie się planowi życia,....
• Punkt 78: Jeżeli nie będziesz wstawać o wyznaczonej godzinie....
• Punkt 79: Cnota nieuporządkowana? — Jakże dziwna t....
• Punkt 80: Gdy zachowasz porządek, pomnoży się twój czas....