Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 387: Płaszczyznę świętości, o którą pros....
• Punkt 388: Czym innym jest święta bezczelność, a cz....
• Punkt 389: święta bezczelność jest cechą ̶....
• Punkt 390: Kpij sobie z własnej śmieszności. —....
• Punkt 391: Jeżeli posiadasz świętą bezczelność....
• Punkt 392: Bądź pewny, że nie może ośmieszyć s....
• Punkt 393: Taki człowiek... ktoś tak ustępliwy — po....
• Punkt 394: Ustępliwość to niewątpliwy znak, iż nie ....
• Punkt 395: Pewien człowiek Boży, zahartowany w walce, rozumow....
• Punkt 396: święta nieustępliwość nie oznacza braku ....
• Punkt 397: Bądź nieustępliwy, jeśli chodzi o d....
• Punkt 398: Nie chodzi po prostu o samą nieustępliwoś....
• Punkt 399: Jeżeli dla ratowania życia doczesnego, przy aproba....
• Punkt 400: Ileż to zbrodni popełnia się w imię sprawiedliwo&#....
• Punkt 401: Bóg i odwaga! — Odwaga nie jest nieroztropno&....
• Punkt 402: Nie proś Jezusa o odpuszczenie wyłącznie....
• Punkt 403: Miej jeszcze więcej odwagi i gdy czegoś potrz....
• Punkt 404: Poniosłeś porażkę! — My nigdy nie ponosi....
• Punkt 405: Nie powiodło ci się? — Tobie — jeste"....
• Punkt 406: Tak, to była porażka, katastrofa, ponieważ utracił....
• Punkt 407: Nie należy mylić praw wynikających z zajmowan....
• Punkt 408: świętoszek ma akurat tyle wspólnego ze ś....
• Punkt 409: Nie sądźmy, że może mieć jakąś....
• Punkt 410: Niech twoja cnota nigdy nie będzie hałaśliwa.....
• Punkt 411: Wielu fałszywych apostołów mimo woli oddaje przysł....
• Punkt 412: Niech ogień twojej Miłości nie będzie błędnym....
• Punkt 413: Szatańskie non serviam było aż nadto owocne....
• Punkt 414: Przykry to widok: zdemoralizowany “mąż ....
• Punkt 415: Nie przywiązuj zbyt wielkiej wagi do tego, co....
• Punkt 416: Sine me nihil potestis facere. Nowe św....