Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 332: Temu, kto ma szansę zostać uczonym, nie przebaczym....
• Punkt 333: Nauka. — Posłuszeństwo: non multa, sed mul....
• Punkt 334: Modlisz się, umartwiasz, angażujesz w tysiąc ....
• Punkt 335: Godzina nauki w życiu nowoczesnego apostoła jest g....
• Punkt 336: Jeśli masz służyć Bogu swoim umysłem, nauka j....
• Punkt 337: Często przystępujesz do sakramentów, modlisz się, ....
• Punkt 338: Dawniej, gdy ludzka wiedza — nauka — był....
• Punkt 339: Książki. Nie kupuj ich bez uprzedniego zasięg....
• Punkt 340: Ucz się! — Ucz się pilnie! — Jeżeli masz....
• Punkt 341: Bardzo dobrze, że wkładasz tyle wysiłku w naukę, a....
• Punkt 342: Nie zapominaj, że zanim przystąpi się do nauc....
• Punkt 343: Pracuj. — Gdy prawdziwie przejmiesz się prac&....
• Punkt 344: Wychowawco! Ten wysiłek, który niewątpliwie w....
• Punkt 345: Kultura, kultura! — Dobrze, niech nikt nas ni....
• Punkt 346: Studencie, kształtuj w sobie solidną i czynn&....
• Punkt 347: Troszczysz się jedynie o rozwijanie swojej kultury....
• Punkt 348: Twoja opieszałość, twoje niedbalstwo, twoje p....
• Punkt 349: Zachowaj spokój, gdy wypowiedziałeś prawowier....
• Punkt 350: Nie wystarczy, abyś był uczonym, oprócz tego,....
• Punkt 351: Ten ton wyniosłości sprawia, że jesteś u....
• Punkt 352: Twój brak doświadczenia prowadzi cię do zaroz....
• Punkt 353: Bezwyznaniowość. Neutralność. — Sta....
• Punkt 354: Wykorzystuj czas. — Nie zapominaj o wyklętym ....
• Punkt 355: Ci, którzy zajmują się interesami materialnym....
• Punkt 356: Nie rozumiem, jak możesz nazywać się chrześci....
• Punkt 357: Powiedziałeś mi, że wszystkie grzechy zdaj....
• Punkt 358: Bezczynność jest czymś niepojętym u czło....
• Punkt 359: Dodaj do swoich codziennych obowiązków zawodo....