Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 325: Walcz z opieszałością, która sprawia, że....
• Punkt 326: Cierpię na widok niebezpieczeństwa letniości,....
• Punkt 327: Wiem dobrze, że unikasz grzechów śmiertelnych....
• Punkt 328: Jakże mała jest twoja miłość do Boga, gdy ust....
• Punkt 329: Grzechy powszednie wyrządzają duszy wiel....
• Punkt 330: Jakże mi ciebie żal, dopóki nie poczujesz skruchy ....
• Punkt 331: Jesteś letni, jeśli leniwie i niechętnie....