Josemaría Escrivá Obras
• Wierność
Rozdział 4 śWIĘTA CZYSTOśĆ
   > Punkt 137
Rozdział 8 RACHUNEK SUMIENIA
   > Punkt 243
Rozdział 13 WIĘCEJ O ŻYCIU WEWNĘTRZNYM
   > Punkt 321
Rozdział 16 FORMACJA
   > Punkt 377
Rozdział 17 PŁASZCZYZNA TWOJEJ śWIĘTOśCI
   > Punkt 413
Rozdział 20 śRODKI
   > Punkt 472
   > Punkt 478
Rozdział 21 NAJśWIĘTSZA MARYJA PANNA
   > Punkt 514
Rozdział 22 KOśCIÓŁ
   > Punkt 519
Rozdział 33 UDRĘKI
   > Punkt 706
Rozdział 34 WALKA WEWNĘTRZNA
   > Punkt 730
Rozdział 39 RZECZY MAŁE
   > Punkt 813
   > Punkt 819
Rozdział 40 TAKTYKA
   > Punkt 836