Josemaría Escrivá Obras
• Dusze czycowe
Rozdzia 25 NABOESTWO
   > Punkt 571
Rozdzia 42 YCIE DZIECICE
   > Punkt 898
   > Punkt 899