Josemaría Escrivá Obras
• Wady
Rozdział 16 FORMACJA
   > Punkt 375
Rozdział 17 PŁASZCZYZNA TWOJEJ śWIĘTOśCI
   > Punkt 389
Rozdział 20 śRODKI
   > Punkt 473