Josemaría Escrivá Obras
• Prozelityzm
Rozdział 1 CHARAKTER
   > Punkt 28
Rozdział 17 PŁASZCZYZNA TWOJEJ śWIĘTOśCI
   > Punkt 412
Rozdział 20 śRODKI
   > Punkt 477
Rozdział 38 ZDOBYWANIE LUDZI
   > Punkt 790
   > Punkt 791
   > Punkt 792
   > Punkt 793
   > Punkt 794
   > Punkt 795
   > Punkt 796
   > Punkt 797
   > Punkt 798