Josemaría Escrivá Obras
• Liturgia
Rozdział 3 MODLITWA
   > Punkt 86
Rozdział 22 KOśCIÓŁ
   > Punkt 522
   > Punkt 523
   > Punkt 524
   > Punkt 527
Rozdział 23 MSZA śWIĘTA
   > Punkt 530
   > Punkt 543