Josemaría Escrivá Obras
• Święta nieustępliwość
Rozdział 6 UMARTWIENIE
   > Punkt 198
Rozdział 16 FORMACJA
   > Punkt 369
Rozdział 17 PŁASZCZYZNA TWOJEJ śWIĘTOśCI
   > Punkt 387
   > Punkt 393
   > Punkt 394
   > Punkt 395
   > Punkt 396
   > Punkt 397
   > Punkt 398
   > Punkt 399
   > Punkt 400
   > Punkt 407