Josemaría Escrivá Obras
• Mt
Rozdział 3 MODLITWA
   VI , 9 > Punkt 84
   IV , 4 > Punkt 87
Rozdział 4 śWIĘTA CZYSTOśĆ
   VIII , 2-3 > Punkt 142
Rozdział 5 SERCE
   V , 29 > Punkt 163
Rozdział 10 SKRUPUŁY
   IX , 5 > Punkt 264
Rozdział 12 ŻYCIE NADPRZYRODZONE
   V , 48 > Punkt 291
   XXVII , 17-23 > Punkt 296
   VI , 24 > Punkt 300
Rozdział 18 MIŁOśĆ BOGA
   VI , 21 > Punkt 421
Rozdział 19 MIŁOśĆ
   XII , 36-37 > Punkt 447
   VI , 3 > Punkt 466
Rozdział 20 śRODKI
   VI , 33 > Punkt 472
   XIII , 55 > Punkt 491
Rozdział 23 MSZA śWIĘTA
   IX , 12 > Punkt 536
Rozdział 26 WIARA
   XVII , 19 > Punkt 585
Rozdział 27 POKORA
   XI , 29 > Punkt 607
Rozdział 30 DYSKRECJA
   I , 18-24 > Punkt 653
Rozdział 32 INNE CNOTY
   XIX , 29 > Punkt 670
   XXVII , 23 > Punkt 671
Rozdział 33 UDRĘKI
   XIII , 31-33 > Punkt 695
   XIII , 36 > Punkt 695
   X , 24 > Punkt 699
Rozdział 36 WOLA BOŻA
   VII , 21 > Punkt 754
   XI , 30 > Punkt 758
Rozdział 38 ZDOBYWANIE LUDZI
   IV , 18-22 > Punkt 799
   IX , 9 > Punkt 799
   IX , 37-38 > Punkt 800
   XIX , 21-22 > Punkt 807
Rozdział 39 RZECZY MAŁE
   XXV , 21 > Punkt 819
Rozdział 40 TAKTYKA
   V , 16 > Punkt 842
Rozdział 43 POWOŁANIE
   XXVIII , 19-20 > Punkt 904
   X , 37 > Punkt 907
   V , 13 > Punkt 921
Rozdział 44 APOSTOŁ
   VII , 22-23 > Punkt 930
Rozdział 45 PRACA APOSTOLSKA
   XXVII , 55-56 > Punkt 982