Josemaría Escrivá Obras
• Ps
Rozdział 1 CHARAKTER
   CIV , 10 > Punkt 12
Rozdział 2 KIEROWNICTWO DUCHOWE
   CV , 15 > Punkt 67
Rozdział 3 MODLITWA
   XXXIX , 4 > Punkt 92
   LXXI , 1 > Punkt 95
   XXXI , 2 > Punkt 95
Rozdział 7 POKUTA
   VI , 7 > Punkt 216
Rozdział 8 RACHUNEK SUMIENIA
   LV , 13-15 > Punkt 244
Rozdział 14 LETNIOśĆ
   CXIX , 120 > Punkt 326
Rozdział 18 MIŁOśĆ BOGA
   XIX , 10 > Punkt 435
Rozdział 20 śRODKI
   XXVII , 1,3 > Punkt 482
Rozdział 29 UBÓSTWO
   LXII , 11 > Punkt 636
Rozdział 34 WALKA WEWNĘTRZNA
   LI , 19 > Punkt 712
Rozdział 36 WOLA BOŻA
   XXIII , 1 > Punkt 760
Rozdział 37 CHWAŁA BOŻA
   CXVIII , 28 > Punkt 785
Rozdział 45 PRACA APOSTOLSKA
   LXVII , 12 > Punkt 972