Josemaría Escrivá Obras
208

Bogosawione niech bdzie cierpienie. — Umiowane niech bdzie cierpienie. — Uświcone niech bdzie cierpienie... Pochwalone niech bdzie cierpienie!


209

Aby z poytkiem zaliczy lekcj cierpienia, Aposto proponuje nam cay program: spe gaudentes — weselcie si nadzieją, in tribulatione patientes — w ucisku bądźcie cierpliwi, orationi instantes — w modlitwie wytrwali.


210

Pokuta — oto ścieka prowadząca do ycia.


211

W gbokim dole wykopanym przez pokor niech pokuta pogrzebie twoje zaniedbania, przewinienia i grzechy. — Tak waśnie ogrodnik zakopuje pod drzewem pochodzące z niego zgnie owoce, suche gazie i zwide liście. — W ten sposb to, co byo bez wartości, a nawet szkodliwe, przyczynia si skutecznie do nowej podności.

Naucz si czerpa z upadku si, ze śmierci — ycie.


212

Ten Chrystus, ktrego ty widzisz, to nie Jezus. — To co najwyej Jego kiepska podobizna, jaką mogą stworzy twe zmtniae oczy. — Oczyś si. Rozjaśnij swoje spojrzenie pokorą i pokutą. A wwczas... nie zabraknie ci czystego świata Miości. Bdziesz mie doskonay wzrok. Twj obraz bdzie rzeczywiście Jego obrazem: Nim samym!


213

Jezus cierpi, by speni Wol Ojca... A ty, ktry rwnie pragniesz peni Najświtszą Wol Boą, idąc śladami Mistrza — czy moesz si skary, gdy spotkasz si z cierpieniem jako towarzyszem drogi?


214

Powiedz swojemu ciau: “Wol mie w tobie niewolnika, ni by twoim niewolnikiem”.


215

Jake ludzie lkają si pokuty! Gdyby to, co czynią, aby podoba si światu, czynili z czystą intencją, dla Boga... jake świci byliby niektrzy mczyźni i kobiety!


216

Paczesz? — Nie wstydź si. Pacz, mczyźni te paczą, tak jak ty, w samotności i w obliczu Boga. — Paczem, mwi krl Dawid, obmywam co noc moje oe.

Tymi arliwymi mskimi zami moesz oczyści swoją przeszoś i nada sens nadprzyrodzony obecnemu yciu.


217

Pragn, abyś by szczśliwy na ziemi. — Nie bdziesz szczśliwy, jeśli nie pozbdziesz si lku przed cierpieniem. Dopki bowiem “pielgrzymujemy”, nasze szczście tkwi w cierpieniu.


218

Jake piknie jest straci to ycie dla ycia!


219

Skoro wiesz, e te cierpienia — fizyczne lub duchowe — przynoszą oczyszczenie i zasug, bogosaw je.


220

“Niech wam Pan Bg wynagrodzi zdrowiem” — mwią niektrzy ebracy, prosząc o jamun lub dzikując za nią. — Czy takie yczenie fizjologicznego zadowolenia nie budzi w tobie niesmaku?


221

Jeśli z wielkodusznością bdziemy podejmowa dobrowolną pokut, Jezus napeni nas aską miowania tych przeciwności, ktre On nam ześle.


222

Niech twoja wola przez pokut wyegzekwuje od zmysw to, czego inne wadze duszy odmawiają jej na modlitwie.


223

Jak niewiele warta jest pokuta bez ciągego umartwienia!


224

Lkasz si pokuty...? Pokuty, ktra pomoe ci osiągną ycie wieczne? — A czy nie widzisz, jak ludzie, dla zachowania ndznego ycia doczesnego, poddają si rozlicznym mczarniom okrutnych zabiegw chirurgicznych?


225

Twoim najwikszym wrogiem jesteś ty sam.


226

Traktuj wasne ciao z miością, ale z miością nie wikszą ni ta, z jaką naleaoby traktowa zdradzieckiego wroga.


227

Skoro wiesz, e twoje ciao jest twoim wrogiem, a take wrogiem chway Boej, bo sprzeciwia si twojemu uświceniu, dlaczego traktujesz je tak pobaliwie?


228

“Miego wieczoru” — powiedziano nam, jak to jest w zwyczaju — a ktoś, wielce oddany Bogu, zauway: “Jakie to przyziemne yczenia!”.


229

Z Tobą, Jezu, jake mie jest cierpienie i jake jasne ciemności!


230

Cierpisz! — Posuchaj wic: “On” nie ma Serca mniejszego ni nasze. — Cierpisz? Tak trzeba!


231

Surowy post to pokuta niezmiernie mia Bogu. — Ale, z tego czy innego powodu, pofolgowaliśmy sobie. Nic nie szkodzi — wrcz przeciwnie — o ile za zgodą swojego kierownika duchowego bdziesz czsto go praktykowa.


232

Motywy pokuty? Zadośuczynienie, wynagradzanie, prośby, dzikczynienie. To środek, pozwalający iś naprzd...: za ciebie, za mnie, za innych, za twoją rodzin, za twj kraj, za Kości... I jeszcze tysiąc innych powodw.


233

Nie czy pokuty wikszej ni ta, na jaką zezwoli ci twj kierownik duchowy.


234

Jake uwznioślimy cierpienie, jeśli postawimy je na waściwym miejscu (zadośuczynienie!) w ekonomii duchowej!


Poprzedni Nastpny