Josemaría Escrivá Obras
983

Zaczą moe kady; wytrwa — mogą tylko świci. Nieche twoja wytrwaoś nie bdzie ślepą konsekwencją pierwszego porywu, dzieem inercji: niech bdzie wytrwaością przemyślaną.


984

Powiedz Mu: Ecce ego quia vocasti me! — Oto jestem, przecie mnie woaeś!


985

Zboczyeś z drogi i nie wracaeś, bo byo ci wstyd. — Rozsądniej byoby wstydzi si, e nie naprawieś bdu od razu.


986

Oto twoje wyznanie: “Waściwie nie trzeba by adnym bohaterem, aby — bez dziwactw i nienaturalności — odizolowa si na tyle, ile tego bdzie wymaga sytuacja... i wytrwa”. — I dodaeś: “Dopki wypeniam normy, ktre Ksiądz mi wskaza, niewiele mnie obchodzą intrygi i grubiastwo otoczenia; martwiby mnie raczej lk przed tymi drobnostkami”. — Wspaniale!


987

Wzmacniaj ten szlachetny idea, ktry waśnie zrodzi si w twoim sercu, i strze go. — Spjrz, jak wiele kwiatw zakwita wiosną, a z jak niewielu dojrzeją owoce.


988

Zniechcenie jest wrogiem twojej wytrwaości. — Jeeli nie bdziesz walczy ze zniechceniem, najpierw popadniesz w pesymizm, a potem w letnioś. — Bądź optymistą.


989

No, prosz! Tyle czasu woaeś: “Krzy, Panie, Krzy!”, a si okazao, e chodzio o krzy zgodny z twoimi upodobaniami.


990

Staoś, ktrej nic nie zachwieje. — Jest ci potrzebna. Proś o nią Pana i uczy wszystko, co moesz, by ją osiągną: jest to bowiem pewny środek, abyś nie zboczy z tej owocnej drogi, ktrą zacząeś iś.


991

Nie moesz si “wznieś”? — Nic dziwnego, taki upadek... Wytrwaj, a jeszcze si “wzniesiesz”. — Przypomnij sobie, co powiedzia pewien autor duchowy: “twoja biedna dusza jest jak ptak, ktrego skrzyda są ciągle oblepione botem”. Potrzebne ci świato z nieba oraz codzienny, systematyczny wysiek osobisty w rzeczach maych, aby odrzuci to boto, ktre przylgno do twoich skrzyde: te skonności, t bujną wyobraźni, to zniechcenie. Wwczas poczujesz si wolny. — Jeeli wytrwasz — “wzniesiesz si”.


992

Podzikuj Bogu za otrzymaną pomoc i ciesz si ze swojego zwycistwa. — Jaką gboką radoś odczueś w duszy, gdy odpowiedziaeś na ask!


993

Rozwaasz... starannie, na zimno. Ile racji przemawia za tym, aby porzuci rozpoczte dzieo! — A niektre z nich wydają si by ogromnej wagi. Nie ulega wątpliwości — masz “racje”. Ale... nie masz racji.


994

“Straciem entuzjazm” — piszesz. — Ale przecie masz pracowa nie z entuzjazmu, lecz z Miości, świadom obowiązku, jakim jest zaparcie si samego siebie.


995

Niezachwiany — taki powinieneś by. — Jeeli wasne lub cudze ndze zdoają zachwia twoją wytrwaością, źle to świadczy o sile twojego ideau. Zdecyduj si raz na zawsze.


996

Niezbyt jasno pojąeś swoją drog, jeśli — czując si oziby — sądzisz, e ją utracieś. To czas prby: dlatego odebrano ci jakiekolwiek odczuwalne pocieszenie.


997

Nieobecnoś, izolacja: prba dla twojej wytrwaości. — Msza świta, modlitwa, sakramenty, ofiara, komunia świtych — oto bro, ktra pomoe wyjś zwycisko z tej prby.


998

Bogosawiona wytrwaoś osioka w kieracie! — Zawsze tym samym krokiem. Zawsze te same okrąenia. — Dzie za dniem, wszystkie jednakowe. A bez tego nie byoby dojrzaości owocw ani zielonej bujności w sadzie, ani kwietnej woni w ogrodzie. Zastosuj t myśl do swojego ycia wewntrznego.


999

Jaki jest sekret wytrwaości? To Mioś. — Zakochaj si, a ju Go nie opuścisz.


Poprzedni