Josemaría Escrivá Obras
929

Krzy na twojej piersi...? — Dobrze. Ale... Krzy na twoich ramionach, Krzy w twoim ciele, Krzy w twoim umyśle. — W ten sposb bdziesz y przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tylko tak bdziesz apostoem.


930

Duszo apostolska, najpierw ty. — Pan powiedzia poprzez św. Mateusza: “Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy zych duchw mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudw mocą Twego imienia?. Wtedy oświadcz im: Nigdy was nie znaem. Odejdźcie ode Mnie wy, ktrzy dopuszczacie si nieprawości”. “Abym — mwi św. Pawe — innym gosząc nauk, sam przypadkiem nie zosta uznany za niezdatnego”.


931

Wojskowy geniusz św. Ignacego przedstawia nam szatana, jak zwouje niezliczone demony, rozrzuca je po krajach, prowincjach, miastach i miejscowościach, przedtem zaś wygasza “kazanie”, napominając je, aby zakaday ludziom dyby i kajdany, nie pozostawiając nikogo bez pt...

Powiedziaeś mi, e chcesz by przywdcą, ale... jaki poytek z przywdcy zakutego w elazo?


932

Posuchaj: apostoowie, przy wszystkich swoich oczywistych i niezaprzeczalnych wadach, byli szczerzy, prości... przejrzyści.

Rwnie ty masz oczywiste, niezaprzeczalne wady. — Oby ci nie zabrako prostoty.


933

Opowiadają o pewnej duszy, e kiedy raz w czasie modlitwy powiedziaa Panu: “Jezu, miuj Ci”, usyszaa z nieba taką odpowiedź: “Mioś to czyny, a nie pikne sowa”.

Zastanw si, czy przypadkiem nie zasuyeś na takie samo serdeczne upomnienie.


934

Gorliwoś apostoa to boe szalestwo, ktrego ci ycz. Ma ono nastpujące symptomy: pragnienie obcowania z Nauczycielem, staa troska o dusze, wytrwaoś, ktrej nic nie osabi.


935

Nie spoczywaj na laurach. — Nawet z ludzkiego punktu widzenia taka postawa jest niewygodna i mao wytworna. A co bdzie, jeśli okae si — jak teraz — e laury nie naleą si tobie, lecz Bogu?


936

W pracy apostolskiej naley si podporządkowa, odda, a nie narzuca swoje zdanie.


937

Nie bądźcie ludźmi, ktrzy duo dziaają, a mao si modlą.


938

Staraj si y w taki sposb, abyś potrafi z wasnej woli zrezygnowa z wygd i dobrobytu, ktre by ci raziy w yciu innego czowieka Boego.

Pamitaj, e jesteś ziarnem pszenicy, o ktrym mwi Ewangelia. Jeśli nie ukryjesz si w ziemi i nie obumrzesz — nie bdzie niwa.


939

Bądźcie mczyznami i kobietami yjącymi w świecie, ale nie bądźcie zeświecczeni.


940

Nie zapominaj, e jednoś jest oznaką ycia. Utrata jedności to rozkad, niezbity dowd, e si jest trupem.


941

Posuszestwo — oto najpewniejsza droga. — ślepe posuszestwo przeoonemu — droga do świtości. — Posuszestwo w pracy apostolskiej — droga jedyna, bowiem w dziele Boym powinien panowa taki duch: albo by posusznym, albo odejś.


942

Miej na uwadze, mj synu, e nie jesteś tylko czowiekiem, ktry ączy si z innymi, aby czyni coś dobrego. To duo, ale to... niewiele. — Jesteś apostoem, ktry spenia stanowczy nakaz Chrystusa.


943

Staraj si, aby obcując z tobą, nikt nie mia powodu, by wykrzykną tak, jak woaa — i nie bez racji — pewna osoba: “Mam tych cnotliwych ludzi powyej uszu!”.


944

Mioś do Boga i gorliwoś o dusze winieneś przekazywa innym, aby oni z kolei rozpalali wielu nastpnych, ktrzy są jakby na trzecim planie, a tamci ostatni z kolei — swoich wsptowarzyszy pracy.

Ilu kalorii duchowych potrzebujesz! — I jak wielka odpowiedzialnoś, gdybyś ostyg, albo — wzdragam si na samą myśl — jaka straszliwa zbrodnia, gdybyś da zy przykad!


945

Suchanie sowa Boego w duchu krytyki świadczy o zym nastawieniu.


946

Jeeli pragniecie poświci si Bogu w świecie, to bardziej ni uczonymi — kobiety niekoniecznie muszą by uczone, wystarczy, e bdą rozsądne — musicie by ludźmi duchowymi, mocno zjednoczonymi z Bogiem przez modlitw. Musicie nieś niewidzialny paszcz, okrywający kady z waszych zmysw i kadą z wadz duchowych: modli si, modli si, modli si; zadośuczyni, zadośuczyni, zadośuczyni.


947

Zdziwio ci, e aprobuj brak “jednolitości” w apostolstwie, w ktrym pracujesz. Wyjaśniem ci wic: Jednoś i rnorodnoś. — Powinniście tak rni si midzy sobą, jak rnią si świci w niebie, gdy kady z nich ma swoje cechy, bardzo indywidualne. — Ale te powinniście by tak do siebie podobni, jak podobni są świci, ktrzy nie byliby świtymi, gdyby kady z nich nie utosami si z Chrystusem.


948

Jako umiowany syn Boga odczuwaj i praktykuj braterstwo, ale unikaj poufaości.


949

Dąenie do stanowisk w przedsiwziciach apostolskich jest bezuyteczne dla ycia doczesnego, a niebezpieczne dla ycia przyszego.

Jeeli Bg zechce, na pewno ci powoają. — Wwczas powinieneś przyją ten wybr. — Nie zapominaj jednak, e na kadym miejscu moesz i powinieneś si uświca, bo po to tam przyszedeś.


950

Jeeli wyobraasz sobie, e w pracy dla Chrystusa zajmowane stanowisko jest czymś wicej ni ciarem, czeka ci wiele goryczy !


951

Stanie na czele pracy apostolskiej rwna si gotowości znoszenia wszystkiego od wszystkich — i to z niezmierną miością.


952

W pracach apostolskich nie mona wybacza nieposuszestwa i dwulicowości. — Zauwa, e prostota to nie brak roztropności ani niedyskrecja.


953

Masz obowiązek modlitwy i ofiary za osob stojącą na czele twojego przedsiwzicia apostolskiego i za jej intencje. — Jeeli ociągasz si ze spenieniem tego obowiązku, dajesz do zrozumienia, e stracieś zapa do swojej drogi.


954

Szczeglnie zadbaj o szacunek dla przeoonego, jeśli zasiga twojej rady, a ty musisz sprzeciwi si jego zdaniu. — I nigdy nie sprzeciwiaj mu si w obecności jego podwadnych, choby nie mia racji.


955

W swoim przedsiwziciu apostolskim nie lkaj si przeciwnikw z zewnątrz, bez wzgldu na ich potg. — Oto wrg naprawd potny: twj brak “synostwa” i twj brak “braterstwa”.


956

Rozumiem dobrze, i śmieszy ci lekcewaenie, jakie okazują ci inni — nawet potni wrogowie — jeeli czujesz jednoś ze swoim Bogiem i swoimi brami w apostolstwie. — C moe ci to obchodzi?


957

Czsto porwnuj prac apostolską do maszyny: zbate koa, toki, zawory, śruby... Ot mioś — twoja mioś — to smar.


958

Odrzu t postaw wyniosości, ktra ci odgradza od dusz garnących si do ciebie. — Suchaj pilnie innych. Mw z prostotą, bo tylko wtedy twoje dzieo apostolskie rozrośnie si i wyda owoce.


959

Pogarda i prześladowanie stanowią bogosawione dowody wybrania przez Pana. Ale nie ma pikniejszego dowodu i oznaki wybrastwa jak ten: przejś niezauwaonym.


Poprzedni Nastpny