Josemaría Escrivá Obras
902

Dlaczego nie oddasz si Bogu raz na zawsze... ale tak naprawd... teraz?!


903

Jeeli widzisz jasno swoją drog — pjdź nią. — Dlaczeg nie odrzucisz tchrzostwa, ktre ci powstrzymuje?


904

“Idźcie i goście Ewangeli... Ja jestem z wami...” — to powiedzia Jezus... i powiedzia to do ciebie.


905

Zapa patriotyczny — godny pochway — skania wiele osb, by uczyni swoje ycie “subą”, “subą wojskową”. — Nie zapominaj, e Chrystus rwnie ma swoje “wojsko” i ludzi wybranych do Jego “suby”.


906

Et regni eius non erit finis — a Jego krlestwu nie bdzie koca!

Czy nie raduje ci praca w subie takiego Krlestwa?


907

Nesciebatis quia in his quae Patris mei sunt oportet me esse? — Czy nie wiedzieliście, e powinienem by w tym, co naley do mego Ojca?

Oto odpowiedź dorastającego Jezusa. Odpowiedź udzielona Matce takiej jak Jego Matka, ktra od trzech dni poszukiwaa Go, uwaając Go za zaginionego. — Odpowiedź t uzupeniają sowa Chrystusa przekazane przez św. Mateusza: “Kto kocha ojca lub matk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien”.


908

Zbytnio upraszczasz spraw, oceniając wartoś przedsiwzi apostolskich wedug zewntrznych pozorw. — Zgodnie z tym kryterium musiabyś przedoy p tony wgla nad garstk diamentw.


909

Teraz, gdy si ju oddaeś, proś o nowe ycie, o przybicie “pieczci”, ktra potwierdzi autentycznoś twojego posannictwa jako czowieka Boego.


910

Ten twj idea, twoje powoanie — jest... szalestwem. — A inni — twoi przyjaciele, twoi bracia — są szalecami... Prawda, eś czasami syszaeś w gbi serca taki gos? — Odpowiadaj bez wahania, e dzikujesz Bogu za zaszczyt naleenia do takiego “domu wariatw”.


911

Piszesz w liście: “Wsplne nam wszystkim pragnienie, aby to ruszyo i rozszerzyo si, zaczyna przeradza si niemal w zniecierpliwienie. Kiedy wreszcie nastąpi ten potny zryw...? Kiedy zdobdziemy świat?”. A potem dodajesz: “Nasze pragnienie nie bdzie daremne, jeeli przemienimy je w przymuszanie Pana, w naprzykrzanie si Mu; w ten sposb ogromnie zyskamy na czasie”.


912

Wyobraam sobie, jak musisz cierpie, gdy pogrąony w przymusowej bezczynności myślisz o zadaniu, jakie zostao do wykonania. — Twoje serce nie moe si zmieści na tej planecie, a musi poprzesta na... wykonywaniu drobnych codziennych zaj.

Jak dugo bdziemy odkada nasze fiat?


913

Nie miej wątpliwości: twoje powoanie to najwiksza aska, jaką Pan mg ci obdarzy. — Podzikuj Mu za nią.


914

Jaką litoś budzą te tumy — wysocy, niscy i średni. — Wszyscy pozbawieni ideau! — Sprawiają wraenie, jakby nie zdawali sobie sprawy, e mają dusze. Są... stadem, tabunem... trzodą świ.

Jezu, z pomocą Twej miosiernej Miości zamienimy to stado w Twoją chorągiew; tabun — w wojsko. A spośrd trzody wybierzemy tych, ktrzy — oczyszczeni — ju nie chcą by nieczyści.


915

Dziea Boe nie są dźwignią ani stopniem do kariery.


916

Panie, uczy nas szalonymi, daj nam szalestwo zaraźliwe, aby przyciągao wielu do Twojego apostolstwa.


917

Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur in via? — Czy serce nie paao w nas, kiedy rozmawia z nami w drodze?

Jeeli jesteś apostoem, te sowa uczniw z Emaus powinny spontanicznie wypyną z ust twoich kolegw z pracy, kiedy spotkają ci na drodze swojego ycia.


918

Poświ si apostolstwu, eby odda wszystko, a nie eby szuka czegoś ziemskiego.


919

Powoując ci na apostoa, Pan przypomnia ci — abyś nigdy o tym nie zapomina — e jesteś “synem Boym”.


920

Kady z was powinien stara si zosta apostoem apostow.


921

Duszo apostolska, jesteś solą ziemi. — Bonum est sal — dobra jest sl, czytamy w Ewangelii świtej, si autem sal evanuerit — ale jeeli sl utraci swj smak..., na nic si nie zda, ani dla ziemi, ani dla nawozu. Wyrzuca si ją jako bezuyteczną.

Ty jesteś solą ziemi, duszo apostolska. — Ale jeeli utracisz swj smak...


922

Synu mj, jeeli miujesz swoje apostolstwo, bądź pewien, e miujesz Boga.


923

W dniu, w ktrym naprawd “poczujesz” swoje apostolstwo, stanie si ono twoją zbroją, o ktrą rozbiją si wszystkie ataki ziemskich i piekielnych nieprzyjaci.


924

Mdl si zawsze o wytrwaoś dla siebie i dla towarzyszy swojej pracy apostolskiej, bowiem nasz przeciwnik, szatan, wie a nadto dobrze, e jesteście jego wielkimi wrogami... kada wic wyrwa w waszych szeregach sprawia mu ogromną satysfakcj!


925

Miujący swoją regu zakonnicy starają si dowiedzie, jak yli pierwsi czonkowie ich zakonu czy zgromadzenia, aby lepiej naśladowa ich postpowanie. Podobnie ty — chrześcijaski rycerzu — masz poznawa i naśladowa ycie uczniw Jezusa, ktrzy obcowali z Piotrem i Pawem, i Janem, i byli niemal świadkami śmierci i Zmartwychwstania Mistrza.


926

Pytasz, wic odpowiadam: twoja doskonaoś polega na tym, abyś y doskonale w miejscu, w zawodzie i na stanowisku, w ktrym postawi ci Bg za pośrednictwem osb do tego uprawnionych.


927

Mdlcie si wzajemnie za siebie. — Widzisz, e ten zaczyna sabną...? — I tamten te...?

Mdlcie si dalej, nie tracąc pokoju. — e niektrzy odchodzą? e są straceni? — Pan ma was wszystkich policzonych od wieczności!


928

Masz racj. — Gdy si spogląda ze szczytu — piszesz mi w liście — jak okiem signą, w promieniu wielu kilometrw nie wida adnej rwniny; za grą pitrzy si gra. A jeeli tu i wdzie krajobraz agodnieje, zaraz podnosi si mga i wyania si zza niej nowe pasmo gr, przedtem zasonite.

Takie są — takie waśnie mają by! — horyzonty twojego apostolstwa: musicie przejś cay świat. Ale nie ma dla was gotowych drg... Musicie je sami wydepta wasnymi stopami.


Poprzedni Nastpny