Josemaría Escrivá Obras
852

Staraj si pozna “drog dziecictwa duchowego”, ale nie zmuszaj si do kroczenia nią. — Zdaj si na dziaanie Ducha świtego.


853

Droga dziecictwa. — Cakowite zawierzenie. — Duchowe dziecictwo. — To nie jest niedorzecznoś, lecz konsekwentne i solidne ycie chrześcijaskie.


854

W praktyce duchowego dziecictwa to, co mwią i czynią “dzieci”, nigdy nie jest dziecinadą ani bahostką.


855

Dziecictwo duchowe to nie duchowe prostactwo ani bezradnoś. To droga wymagająca rozwagi i mności, ktrą — ze wzgldu na jej trudną prostot — dusza moe pjś i kroczy tylko wtedy, gdy Bg prowadzi ją za rk.


856

Dziecictwo duchowe wymaga poddania rozumu, ktre jest trudniejsze ni poddanie woli. — Aby podporządkowa sobie rozum, konieczne jest, obok aski Boej, stae wiczenie woli, ktra potrafi sprzeciwia si umysowi, podobnie jak sprzeciwia si ciau, raz drugi, zawsze. I w rezultacie rodzi si paradoks: ten, kto kroczy ową “maą drogą dziecictwa” , chcąc sta si dzieckiem, musi uprzednio wzmocni swoją wol i sta si mny.


857

By maym. — Najzuchwalszych czynw dokonują zawsze dzieci. — Komu przyjdzie do gowy poprosi o... ksiyc? — Kto a tak nie zwaa na niebezpieczestwo, byleby speni swoje yczenie?

“Wyposacie” takie dziecko w wielką ask Boą, pragnienie penienia woli Boej, ogromną mioś do Jezusa, caą ludzką wiedz, jaką tylko bdzie w stanie ogarną... a otrzymacie wizerunek apostow, jakich niewątpliwie Bg chce mie w dzisiejszych czasach.


858

Bądź dzieckiem. — Jeszcze wikszym dzieckiem. — Ale nie zatrzymuj si na etapie niedorostka. Czy widziaeś coś śmieszniejszego od dzieciaka udającego mczyzn lub od zdziecinniaego mczyzny?

Dzieckiem — wobec Boga. I waśnie dlatego we wszystkim innym musisz by prawdziwie mny. — Ach, i jeszcze jedno... Pozbądź si tych nawykw maminsynka!


859

Niekiedy mamy ochot na dziecinne szalestwa. — W oczach Boych są to prawdziwe cudeka i dopki nie wkradnie si w nie rutyna, uczynki te bdą niewątpliwie owocne, jak owocna jest zawsze Mioś.


860

Wobec Boga, ktry jest wieczny, jesteś jeszcze mniejszym dzieckiem anieli dwuletnie malestwo wobec ciebie. A poza tym, e jesteś dzieckiem, jesteś te synem Boga. — Nie zapominaj o tym.


861

Dziecko, roznie w sobie pragnienie zadośuczynienia za wszystkie okropności popenione w dorosym yciu.


862

Gupi dzieciaku, w dniu, w ktrym ukryjesz jakiś zakątek swojej duszy przed kierownikiem duchowym, przestaniesz by dzieckiem, bo utracisz prostot.


863

Kiedy bdziesz naprawd dzieckiem, staniesz si wszechmocny.


864

Jako dzieci nie bdziecie mie trosk: dzieci natychmiast zapominają o przykrościach i powracają do swoich zabaw. — Dlatego te, gdy zawierzycie cakowicie Bogu, pozbdziecie si wszelkich zmartwie, poniewa znajdziecie odpoczynek w Ojcu.


865

Dziecko, ofiaruj Mu codziennie nawet... swoje sabości.


866

Dobre dziecko, ofiaruj Mu prac owych robotnikw, ktrzy Go nie znają; ofiaruj Mu naturalną radoś tych biednych dzieciakw, ktre chodzą do zych szk...


867

Dzieci nie posiadają nic swojego, wszystko naley do ich rodzicw... Twj Ojciec wie zawsze najlepiej, w jaki sposb rozporządza majątkiem.


868

Bądź may, bardzo may. — Staraj si mie dwa, najwyej trzy lata. — Bo starsze dzieci to spryciarze, ktrzy ju starają si oszukiwa rodzicw, uciekając si do nieprawdopodobnych kamstw. A to dlatego, e ju mają w sobie skonnoś do za, fomes peccati — zarzewie grzechu, lecz brakuje im doświadczenia za, ktre daoby im umiejtnoś grzeszenia w taki sposb, by pozorami prawdy przesania fasz swoich oszustw. Utraciy prostot, a bez niej nie mona by dzieckiem w obliczu Boga.


869

Ale dziecko, dlaczego upierasz si, by chodzi na szczudach?


870

Nie chciej by dorosy. — Bądź dzieckiem, zawsze dzieckiem, chobyś by bardzo stary. — Kiedy dziecko potyka si i przewraca, nikogo to nie dziwi... ojciec natychmiast śpieszy, aby je podnieś.

Kiedy potyka si i przewraca czowiek dorosy, w pierwszej chwili skonni jesteśmy do śmiechu. — Niekiedy, gdy minie pierwsze wraenie, rozbawienie ustpuje litości. — Ale dorosy musi podnieś si sam.

Twoje codzienne smutne doświadczenia pene są potkni i upadkw. C by si z tobą stao, gdybyś za kadym razem nie by bardziej dzieckiem? Nie usiuj by dorosym. — Bądź dzieckiem, a gdy si potkniesz, podniesie ci do twojego Ojca, Boga.


871

Pamitaj, dziecko, e zawierzenie wymaga ulegości.


872

Nie zapominaj, e Pan znajduje szczeglne upodobanie w dzieciach i w tych, ktrzy si stają podobni do dzieci.


873

Oto paradoksy duszy dziecicej. — Gdy Jezus ześle na ciebie doświadczenia, ktre świat nazywa dobrymi, pacz w swoim sercu, rozwaając Jego dobro i wasne zo; gdy Jezus ześle ci doświadczenia określane przez ludzi jako ze, rozraduj si w sercu, bowiem On daje ci zawsze to, co dla ciebie najodpowiedniejsze, a wic waśnie nadesza ta cudowna godzina umiowania Krzya.


874

Moje odwane dziecko, woaj: “Jaka potna jest mioś Teresy! — Jaki zapa Franciszka Ksawerego! — Jak godnym podziwu mem jest św. Pawe! — Ach, mj Jezu... kocham Ci bardziej ni Pawe, Ksawery i Teresa!”.


Poprzedni Nastpny