Josemaría Escrivá Obras
779

Dobrze jest oddawa chwa Bogu bez brania zaliczek (ona, dzieci, zaszczyty...) na poczet owej chway, ktrą radowa si bdziemy wraz z Nim w yciu...

Zresztą, On jest hojny... Odpaca stokrotnie — i jest to prawdą nawet w odniesieniu do potomstwa. — Wielu wyrzeka si dzieci dla Jego chway i ma tysiące dzieci duchowych. — Tak, dzieci, tak jak i my jesteśmy dziemi Ojca naszego, ktry jest w niebie.


780

Deo omnis gloria. — Wszystka chwaa dla Boga. — Jest to kategoryczne wyznanie naszej nicości. On, Jezus, jest wszystkim. Bez Niego nic nie jesteśmy warci: nic. Nasza prnoś jest waśnie “prną” chwaą, świtokradczym przywaszczeniem; “ja” nie powinno pojawia si nigdy.


781

Pan rzek: “Beze Mnie nic nie moecie uczyni”. — A powiedzia tak po to, abyśmy — ty i ja — nie przypisywali sobie osiągni, ktre naleą do Niego. — Sine me nihil...!


782

Jak śmiesz uywa tej iskry Boego rozumu, jaką jest twj umys, w celu innym ni oddawanie chway swemu Panu?


783

Gdyby celem naszego ycia nie byo oddawanie chway Bogu, byoby ono godne pogardy, co wicej: wstrtne.


784

Oddaj wszystką chwa Bogu. — Niech twoja wola, wspomagana aską, “wyciśnie” kadą twoją czynnoś tak, aby nie zostao w niej nic, co ma posmak ludzkiej pychy, dogadzania wasnemu “ja”.


785

Deus meus es tu, et confitebor tibi: Deus meus es tu, et exaltabo te. — Jesteś moim Bogiem, chc Ci dzikowa; Boe mj, chc Ciebie wywysza. — Oto wspaniay program... dla apostoa twojej miary.


786

Nie bądź przywiązany do ziemi adnym innym uczuciem, poza prawdziwie Boskim pragnieniem oddawania chway Chrystusowi, a przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie — Ojcu i Duchowi świtemu.


787

Prostuj swoje intencje, oczyszczaj je. — aosny to wyczyn, gdyby owo przezwycienie siebie miao okaza si bezowocne, poniewa dziaaeś z pobudek ludzkich!


788

Czystoś intencji! — Podszepty pychy i poądania ciaa rozpoznajesz szybko... stajesz do walki z nimi i przezwyciasz je z pomocą aski. Ale pobudki skaniające ci do dziaania, nawet przy najbardziej świtych uczynkach, wydają ci si nie doś jasne... i gdzieś w gbi syszysz gos, ktry wskazuje ci na racje ludzkie... z taką subtelnością, e do twojej duszy wkrada si niepokj na myśl, e nie pracujesz tak, jak powinieneś — z czystej Miości, jedynie po to, by odda Bogu caą Jego chwa.

Reaguj za kadym razem, natychmiast woając: “Panie, dla siebie nie chc niczego. Wszystko dla Twojej chway i Miości”.


789

Nie ulega wątpliwości, e dobrze oczyścieś swoje intencje, kiedy oświadczyeś: “Od tej chwili wyrzekam si wszelkiej ludzkiej wdziczności i zapaty”.


Poprzedni Nastpny