Josemaría Escrivá Obras
528

Bardzo waną cechą ma apostolskiego jest umiowanie Mszy świtej.


529

Mwisz, e Msza jest duga, a ja dodaj: bo twoja mioś jest krtka.


530

Czy nie jest dziwne to, e wielu chrześcijan, ktrzy są powolni, a nawet uroczyści w yciu towarzyskim (nie śpieszy im si), w niezbyt aktywnym yciu zawodowym, przy posiku i w odpoczynku (tu rwnie im si nie śpieszy), czuje si ponaglanych i przynagla kapana, by skrci czas poświcony Najświtszej Ofierze Otarza?


531

“Obchodźcie si z Nim dobrze! Obchodźcie si z Nim dobrze!” — mwi ze zami w oczach pewien sdziwy biskup do nowych kapanw, ktrych waśnie wyświci.

— Panie! Kt mi uyczy donośnego gosu i odpowiedniego autorytetu, bym mg w ten sam sposb woa do uszu i serc tylu, tylu chrześcijan!


532

Jak gorzko zapaka u stp otarza w mody świty kapan, ktry zasuy na mczestwo, przypomniawszy sobie czowieka, ktry przystąpi, aby przyją Chrystusa, bdąc w stanie grzechu śmiertelnego!

— Czy ty te tak Mu wynagradzasz?


533

Pokora Jezusa Chrystusa: w Betlejem, w Nazarecie, na Kalwarii... — Ale jeszcze wiksze jest Jego upokorzenie i ogoocenie w Najświtszej Hostii: wiksze ni w stajence, ni w Nazarecie, ni na Krzyu. Jak bardzo wic powinienem kocha Msz świtą (“naszą” Msz, Jezu...)!


534

Tyle ju lat codziennego przystpowania do Komunii! — “Ktoś inny — powiedziaeś — staby si ju świtym, a ja... ciągle taki sam!”.

— “Synu — odparem — przystpuj nadal codziennie do Komunii i pomyśl: co by si ze mną stao, gdybym jej nie przyjmowa?”.


535

Komunia, zjednoczenie, obcowanie, zaufanie: Sowo, Chleb, Mioś.


536

Przystpuj do Komunii świtej. — To nie jest brak szacunku. — Przyjmij Komuni waśnie dziś, gdy udao ci si wydosta z tej zasadzki.

— Czybyś zapomnia, e Jezus powiedzia: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, ktrzy si źle mają”?


537

Gdy zbliasz si do Tabernakulum, pomyśl, e On... czeka na ciebie od dwudziestu wiekw!


538

Oto On: Krl nad krlami i Pan nad panami. — Ukryty w Chlebie. Uniy si do tego stopnia z miości do ciebie.


539

Pozosta tu dla ciebie. — Nie okazujesz Mu szacunku, wstrzymując si od Komunii, gdy moesz do niej przystąpi. — Brakiem szacunku jest tylko przyjmowanie Go niegodnie.


540

Jak wielkie źrdo aski stanowi Komunia duchowa! — Praktykuj ją jak najczściej, a bdziesz y w ciągej obecności Boga i bdziesz z Nim bardziej zjednoczony w swoich dziaaniach.


541

W poboności istnieją rwnie formy grzecznościowe. — Naucz si ich. — al ogarnia na widok tych “pobonych” osb, ktre nie potrafią si zachowa podczas Mszy świtej — chocia uczestniczą w niej codziennie — nie potrafią ani si przeegna (wykonują w pośpiechu jakieś dziwaczne gesty), ani zgią kolan przed Tabernakulum (ich śmieszny sposb przyklkania zakrawa na kpin), ani pochyli z uszanowaniem gowy przed wizerunkiem Matki Najświtszej.


542

Nie bierzcie na potrzeby kultu figur “seryjnej produkcji”. Wol Chrystusa topornie wykutego z elaza ni te wszystkie figurki Ukrzyowanego wykonane z kolorowego tworzywa, ktre wyglądają, jakby byy z cukru.


543

Widziaeś, jak odprawiaem Msz świtą przy nagim otarzu, pozbawionym wszelkich ozdb. Wielki krucyfiks. Proste, surowe świeczniki. Grube woskowe świece, wznoszące si jedna za drugą coraz wyej, a do wysokości krzya. Front otarza w liturgicznym kolorze dnia. Obszerny ornat. Szeroki, bogaty kielich prostego ksztatu. Bez świate elektrycznych, ktrych zresztą wcale nam nie brakowao. — A jednak trudno ci byo opuści kaplic, tak dobrze si w niej czueś. Czy widzisz, jak prowadzi do Boga, jak do Niego przyblia zachowanie rygoru w liturgii?


Poprzedni Nastpny