Josemaría Escrivá Obras
387

Paszczyzn świtości, o ktrą prosi nas Pan, wyznaczają nastpujące trzy punkty: świta nieustpliwoś, świty przymus i świta bezczelnoś.


388

Czym innym jest świta bezczelnoś, a czym innym laicka impertynencja.


389

świta bezczelnoś jest cechą “ycia dziecicego”. Dziecko niczym si nie przejmuje. — Nie ukrywa swoich niedostatkw, swoich naturalnych sabości, chocia wszyscy je widzą.

Ta “bezczelnoś” w odniesieniu do ycia nadprzyrodzonego prowadzi do nastpującego rozumowania: pochwaa — pogarda... podziw — drwina... cześ — zniewaga... zdrowie — choroba... bogactwa — ubstwo... pikno — brzydota...

Dobrze... i co z tego?


390

Kpij sobie z wasnej śmieszności. — Nie przejmuj si tym, co o tobie powiedzą. Dostrzegaj i odczuwaj Boga w sobie i we wszystkim, co ci otacza.

— W ten sposb osiągniesz w kocu świtą bezczelnoś, potrzebną ci — c za paradoks! — aby postpowa z taktem waściwym chrześcijaninowi.


391

Jeeli posiadasz świtą bezczelnoś, jakie znaczenie moe mie dla ciebie to, “co powiedzieli” czy te “co powiedzą”?


392

Bądź pewny, e nie moe ośmieszy si ten, kto czyni to, co najlepsze.


393

Taki czowiek... ktoś tak ustpliwy — ponownie skazaby na śmier Jezusa.


394

Ustpliwoś to niewątpliwy znak, i nie posiada si prawdy. — Gdy jakiś czowiek ustpuje w sprawach swojego ideau, honoru lub wiary, jest... czowiekiem bez ideau, bez honoru i bez wiary.


395

Pewien czowiek Boy, zahartowany w walce, rozumowa w sposb nastpujący: Nie id na kompromis? Naturalnie, e nie! Bo jestem przekonany o prawdziwości mojego ideau. Natomiast pan jest bardzo ustpliwy... Czy wobec tego nie uwaa pan, e dwa plus dwa to trzy i p? — Nie...? Nawet dla przyjaźni nie ustąpi pan w tak drobnej sprawie?

— A zatem po raz pierwszy przekona si pan, e posiada prawd — i... przeszed na moją stron!


396

świta nieustpliwoś nie oznacza braku opanowania.


397

Bądź nieustpliwy, jeśli chodzi o doktryn i o wasne postpowanie. Ale zachowaj agodnoś — jak mocna stalowa maczuga pokryta mikkim pokrowcem.

— Bądź nieustpliwy, ale nie grubiaski.


398

Nie chodzi po prostu o samą nieustpliwoś: chodzi o “świtą nieustpliwoś”. I nie zapominajmy, e istnieje rwnie “świty przymus”.


399

Jeeli dla ratowania ycia doczesnego, przy aprobacie wszystkich, stosujemy si, aby uniemoliwi jakiemuś czowiekowi samobjstwo... dlaczeg nie mamy stosowa takiego samego przymusu — świtego przymusu — aby ocali ycie (pisane wielką literą) wielu ludzi, ktrzy w idiotyczny sposb usiują popeni samobjstwo duchowe?


400

Ile to zbrodni popenia si w imi sprawiedliwości! — Gdybyś by sprzedawcą broni palnej i gdyby ktoś dawa ci ustaloną cen za bro, ktrą chciaby zabi twoją matk, czy sprzedabyś mu ją...? Dlaczego, czy nie chcia zapaci susznej ceny?

— Profesorze, dziennikarzu, polityku, dyplomato, zastanwcie si nad tym.


401

Bg i odwaga! — Odwaga nie jest nieroztropnością. — Odwaga nie jest ślepym zuchwalstwem.


402

Nie proś Jezusa o odpuszczenie wyącznie twoich win, nie kochaj Go tylko swoim sercem...

Wynagradzaj Mu za wszystkie zniewagi ju wyrządzone, wyrządzane obecnie i te, ktre bdą wyrządzane w przyszości... Kochaj Go caą sią wszystkich serc, wszystkich ludzi, ktrzy Go najbardziej kochali.

Bądź odwany. Powiedz, e szalejesz za Nim bardziej ni Maria Magdalena, ni Teresa i Maa Tereska, e masz na Jego punkcie wikszego bzika ni Augustyn i Dominik, i Franciszek, ni Ignacy i Franciszek Ksawery.


403

Miej jeszcze wicej odwagi i gdy czegoś potrzebujesz, mwiąc zawsze najpierw fiat, nie proś, lecz powiedz: “Jezu, chc to lub tamto”, bo tak waśnie proszą dzieci.


404

Ponioseś porak! — My nigdy nie ponosimy poraek. — Zoyeś cae swoje zaufanie w Bogu. — Nie zaniedbaeś adnego ludzkiego środka.

Bądź pewien tej prawdy: twj sukces — teraz i w tej sprawie — polega waśnie na niepowodzeniu. — Podzikuj Panu i rozpocznij na nowo!


405

Nie powiodo ci si? — Tobie — jesteś o tym przekonany — nie moe si nie powieś.

To nie byo niepowodzenie: nabraeś doświadczenia. — Naprzd!


406

Tak, to bya poraka, katastrofa, poniewa utracieś naszego ducha. — Wiesz dobrze, e — z nadprzyrodzonego punktu widzenia — wszystko, cokolwiek si stanie (zwycistwo, klska — niewane!), ma tylko jedną nazw: sukces.


407

Nie naley myli praw wynikających z zajmowanego stanowiska z prawami jednostki. — Z tych pierwszych nie wolno rezygnowa.


408

świtoszek ma akurat tyle wsplnego ze świtym, co dewot z osobą poboną: stanowi jego karykatur.


409

Nie sądźmy, e moe mie jakąś wartoś nasza pozorna świtoś, jeeli nie bdą jej towarzyszy zwyke cnoty chrześcijan.

— To zupenie tak, jak ozdabia si wspaniaymi klejnotami, mając na sobie samą bielizn.


410

Niech twoja cnota nigdy nie bdzie haaśliwa.


411

Wielu faszywych apostow mimo woli oddaje przysug tumom, ludziom, dziki samej potdze nauki Jezusa, ktrą goszą, mimo i jej nie praktykują. Ale takie dobro nie rwnoway za, wielkiego i niewątpliwego za, wyrządzanego przez to, e zabijają dusze zdolne do przywdztwa i apostolstwa, gdy te ze wstrtem odwracają si od tych, co sami nie czynią tego, czego nauczają innych.

Dlatego te kto nie chce prowadzi spjnego ycia, nigdy nie powinien stawa w pierwszym szeregu jako przywdca. Ani mczyzna, ani kobieta.


412

Niech ogie twojej Miości nie bdzie bdnym ognikiem. — Zudnym, faszywym ogniem, ktry ani nie rozpala pomieniem tego, czego dotyka, ani nie grzeje.


413

Szataskie non serviam byo a nadto owocne. — Czy nie odczuwasz wielkodusznego pragnienia, by — z wolą modlitwy i czynw — kadego dnia mwi: serviam — bd Ci suy, bd Ci wierny! — ktre przewyszy owocnością tamten okrzyk buntu?


414

Przykry to widok: zdemoralizowany “mą Boy”. — Ale jeszcze wikszy al budzi “mą Boy” letni i zeświecczony!


415

Nie przywiązuj zbyt wielkiej wagi do tego, co świat nazywa zwycistwem albo klską. — Ile to razy zwycizca okazuje si w kocu zwycionym!


416

Sine me nihil potestis facere. Nowe świato, a raczej nowy blask dla moich oczu od tego Wiecznego świata, jakim jest Ewangelia świta.

— Czy mogą mnie dziwi “moje”... gupstwa?

— Wącz Chrystusa do wszystkich moich spraw. A wwczas nie bd robi gupstw; a jeeli mam wyraa si ściśle, nie bd ju mwi o moich sprawach, lecz o “naszych”.


Poprzedni Nastpny