Josemaría Escrivá Obras
301

Oto sekret. — Gośny sekret: te światowe kryzysy spowodowane są brakiem świtych.

— Pan Bg chce mie garstk “swoich” ludzi w kadej ludzkiej dziedzinie dziaalności. — Wwczas... pax Christi in regno Christi — pokj Chrystusa w krlestwie Chrystusowym.


302

Twj krucyfiks. — Jako chrześcijanin powinieneś zawsze mie przy sobie krucyfiks. I kaś go na biurku, przy ktrym pracujesz. I caowa go, gdy udajesz si na spoczynek i gdy si budzisz. Cauj go te wtedy, gdy twoje ndzne ciao buntuje si przeciw duszy.


303

Porzu ten lk przed zwracaniem si do Pana po imieniu — Jezu — i przed mwieniem Mu, e Go kochasz.


304

Zdobądź si codziennie na kilka minut tej bogosawionej samotności, ktra jest tak potrzebna do podtrzymywania ycia wewntrznego.


305

Napisaeś do mnie: “Prostota jest jakby solą doskonaości. A tego waśnie mi brakuje. Chciabym ją zdoby z Jego i twoją pomocą”. — Nie zabraknie ci ani Jego, ani mojej pomocy. — Zastosuj waściwe środki.


306

Ju Hiob — wiele wiekw temu — powiedzia, e ycie czowieka na ziemi jest bojowaniem. — A wcią jeszcze nie brak wygodnisiw, ktrzy nie przyjli tego do wiadomości.


307

Ten nadprzyrodzony sposb postpowania jest prawdziwą taktyką wojskową. — Prowadzisz wojn — codzienne potyczki twojego ycia wewntrznego — na pozycjach pooonych daleko od gwnych murw twojej fortecy.

I nieprzyjaciel tam waśnie uderza: w twoje drobne umartwienia, w twoją codzienną modlitw, w twoją uporządkowaną prac, w twj plan ycia. Trudno wic mu podejś do podatnych na szturm bastionw twojego zamku. — A jeśli do nich dotrze, to i tak bezskutecznie.


308

Oto sowa twojego listu: “Radoś i pokj. Nigdy nie bd w stanie przeywa prawdziwej radości, jeśli nie ma we mnie pokoju. A czyme jest pokj? Pokj to coś ściśle związanego z wojną. Pokj jest konsekwencją zwycistwa. Pokj wymaga ode mnie ciągej walki. Bez walki nie bd mg mie pokoju”.


309

Spjrz, jak gbokie miosierdzie tkwi w sprawiedliwości Boej! — Bo ludzkie trybunay wymierzają kar temu, kto przyzna si do winy, natomiast trybuna Boy udziela przebaczenia.

Niech bdzie bogosawiony świty sakrament pokuty!


310

Induimini Dominum Jesum Christum — Przyobleczcie si w naszego Pana Jezusa Chrystusa, powiedzia św. Pawe do Rzymian. — To waśnie w sakramencie pokuty ty i ja przyoblekamy si w Jezusa Chrystusa i Jego zasugi.


311

Wojna! — “Wojna — powiadasz — ma cel nadprzyrodzony, nieznany światu; wojna bya dla nas...”. — Wojna jest najwikszą przeszkodą atwej drogi. — Lecz w kocu bdziemy musieli ją pokocha, tak jak zakonnik powinien pokocha swoją dyscyplin.


312

Potga Twojego imienia, o Panie! Zacząem swj list tak, jak zazwyczaj to czyni: “Niech Jezus ma ci w swojej opiece!”.

A w odpowiedzi czytam: “Sowa: Niech Jezus ma ci w swojej opiece! ju mnie ochroniy przed wielkim niebezpieczestwem. Nieche On ma take w swojej opiece wszystkich”.


313

“Poniewa Pan mi pomaga ze swoją nieustanną szczodrobliwością, postaram si odpaci wysubtelnieniem swoich manier” — powiedziaeś. — Nie miaem tu nic do dodania.


314

Napisaem ci w liście: “Polegam na tobie: zastanw si, co moemy zrobi!”. — A c innego moglibyśmy zrobi, ni polega na Nim!


315

Misjonarz. — Marzysz, by zosta misjonarzem. Ogarnia ci ar — jak Franciszka Ksawerego. Chciabyś zdoby dla Chrystusa cae imperium: Japoni, Chiny, Indie, Rosj, zimne kraje Europy Pnocnej, Ameryk, Afryk albo Australi?

— Podsycaj w swoim sercu ten ar, ten gd dusz. Ale nie zapominaj, e jesteś lepszym misjonarzem, bdąc posusznym. Oddalony geograficznie od terenw apostolskich, pracujesz i “tu”, i “tam”. Czy nie czujesz — jak Franciszek Ksawery! — zmczenia rąk po udzieleniu chrztu tylu ludziom?


316

Mwisz, e tak, e chcesz. — Dobrze. Ale czy chcesz tak, jak skąpiec pragnie swojego zota, jak matka kocha swoje dziecko, jak czowiek ambitny pragnie zaszczytw, jak nieszczsny rozpustnik pragnie rozkoszy? — Nie? — W takim razie nie chcesz.


317

Ile zapau wkadają ludzie w sprawy doczesne! W marzenia o zaszczytach, ądz bogactwa, poądania zmysowe. — Mczyźni i kobiety, bogaci i ubodzy, starcy i ludzie dojrzali, modzi, a nawet dzieci: wszyscy jednakowo. — Kiedy ty i ja woymy tyle samo zapau w sprawy naszej duszy, bdziemy mieli ywą i czynną wiar; i nie bdzie takiej przeszkody, ktrej nie potrafilibyśmy pokona w naszych przedsiwziciach apostolskich.


318

Jake trafne wydają si tobie, sportowcowi, te sowa Apostoa: Nescitis quod ii, qui in stadio currunt omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium? Sic currite ut comprehendatis — Czy nie wiecie, e gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrod? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali!


319

Skup si. — Odszukaj w sobie Boga i posuchaj Go!


320

Podsycaj te szlachetne myśli, budzące si w tobie świte pragnienia... — Od jednej iskry moe zaponą ogie.


321

Duszo apostolska, czy ta zayoś z Jezusem — tak blisko Niego, przez tyle lat! — nie mwi ci nic?


322

To prawda, e nasze Tabernakulum zawsze nazywam Betanią... — Zosta przyjacielem przyjaci Mistrza: azarza, Marty, Marii. — A wwczas nie bdziesz ju pyta, dlaczego nazywam Betanią nasze Tabernakulum.


323

Wiesz, e istnieją “rady ewangeliczne”. Ich zachowywanie oznacza wielką delikatnoś Miości. — Mwią, e to droga dla niewielu. — Niekiedy myśl, e mogaby sta si drogą dla wielu.


324

Quia hic homo coepit aedificare et non potuit consummare! — Zaczą budowa. A nie zdoa wykoczy! Przykra to uwaga, ktra — jeeli tylko zechcesz — nie bdzie dotyczy ciebie: masz bowiem wszelkie środki, aby doprowadzi do samego koca dzieo swojego uświcenia: ask Boą i wasną wol.


Poprzedni Nastpny