Josemaría Escrivá Obras
981

“Następnie — czytamy w ósmym rozdziale Ewangelii św. Łukasza — wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały udzielając ze swego mienia”. Przepisuję te słowa. I proszę Boga, aby — jeśli któraś z kobiet to przeczyta — zapałała pełną skuteczności świętą zazdrością.

Poprzedni Czytaj cały rozdział Następny