Josemaría Escrivá Obras
598

Jak wielka jest wartoś pokory! — Quia respexit humilitatem... Ponad wiar, ponad mioś, ponad niepokalaną czystoś, radosny hymn naszej Matki w domu Zachariasza gosi: “Bo wejrza na unienie Suebnicy swojej. Oto bowiem bogosawi mnie bdą odtąd wszystkie pokolenia”.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny