Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 83: Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że....
• Punkt 84: Jakże zrozumiałe jest teraz nieustanne wołanie chr....
• Punkt 85: Ten trynitarny strumień miłości do ludzi uwiecznia....
• Punkt 86: Cała Trójca jest obecna w ofierze Ołtarza. Z woli ....
• Punkt 87: W ten sposób Msza święta stawia przed nami najważn....
• Punkt 88: Przeżywanie Mszy świętej - to nieustanne trwanie n....
• Punkt 89: Słuchamy teraz Słowa Pisma, lekcji i Ewangelii, św....
• Punkt 90: W ten sposób zaczynamy kanon, z synowską uf....
• Punkt 91: Jezus jest Drogą, Pośrednikiem; w Nim - wszystko; ....
• Punkt 92: Nie miłuje Chrystusa ten, kto nie miłuje Mszy świę....
• Punkt 93: Jest Królem i gorąco pragnie królować w naszych se....
• Punkt 94: Kończy się nasza wielkoczwartkowa medytacja. Jeśli....