Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 127: Dzieje Apostolskie, opowiadając nam o wydar....
• Punkt 128: Ta głęboka rzeczywistość, którą ukazuje nam tekst ....
• Punkt 129: Pozwólcie, że opowiem o pewnym zdarzeniu z mojego ....
• Punkt 130: Non est abbreviata manus Domini, ręka Boża ....
• Punkt 131: My, chrześcijanie, przechowujemy wielkie skarby ła....
• Punkt 132: Postrzegam wszystkie wydarzenia - te z życia każde....
• Punkt 133: Powiedziałbym, że wśród darów Ducha Świętego znajd....
• Punkt 134: Żyć według Ducha Świętego - to żyć wiarą, nadzieją....
• Punkt 135: Dla skonkretyzowania, chociażby w sposób bardzo og....
• Punkt 136: Po drugie - życie modlitwą, ponieważ oddanie, posł....
• Punkt 137: I na koniec - zjednoczenie z Krzyżem, ponieważ w ż....
• Punkt 138: Pośród ograniczeń towarzyszących nieodłącznie nasz....