Josemaría Escrivá Obras
To Chrystus przechodzi gromadzi 18 homilii wygoszonych przez w. Josemar midzy 1951 a 1971 rokiem, podczas rnych wit liturgicznych obecnych w cigu roku liturgicznego. Wtkiem przewodnim jest dziecictwo Boe, z ktrego wypywa powszechne powoanie do witoci, uwicenie codziennej pracy, kontemplacja pord wiata, jedno ycia. Pierwsze wydanie jest z roku 1973. Do tej pory wydano okoo 500 tys. egzemplarzy w 14 jzykach.

Praat lvaro del Portillo wyjania we wprowadzeniu do ksiki, e niniejsze dzieo obejmuje niewielk cz wielkiej katechezy, ktr prowadzi zaoyciel Opus Dei swoim nauczaniem. "Homilie nie tworz traktatu teologicznego, w potocznym sensie tego wyraenia. Nie zostay zredagowane jako studium lub badania o konkretnych tematach; s wypowiedziane ywym gosem, przed osobami najrnorodniejszych warunkw kulturalnych i spoecznych, tym darem jzykw, ktry czyni je dostpnymi dla wszystkich. Ale te myli i rozwaania s utkane piln i miosn znajomoci Sowa Boego. Praat Escriv de Balaguer nie kieruje si -nie tracc z widoku, e s to teksty mwione- do audytorium spekulujcych, ciekawskich duchowoci chrzecijaskiej. Mwi do osb z krwi i koci, ktre maj ju w duszy ycie Boe lub, przeczuwajc mio Boga, s gotowe zbliy si do Niego".